Naziv
Afrička književnost na portugalskom jeziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
4
Šifra
235639
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar