Naziv
Engleski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS
2
Šifra
235576
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar