Naziv
Fonetika i fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
235564
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar