Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorak 9.30-11.00
Soba
B008
Telefon
01/4092-051
E-mail
mmstanoje@ffzg.hr

Mateusz-Milan Stanojević izvanredni je profesor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu iz kolegija Kognitivna lingvistika i prevođenje, Pragmalingvistika, Povijest engleskog jezika i Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija. Mentorirao je pedesetak diplomskih radova na predbolonjskom i bolonjskom studiju, a pod njegovim mentorstvom ili sumentorstvom obranjena su tri doktorska rada.
Područja njegovog znanstvenog interesa su konceptualna i diskursna metafora te strukturni i semantički faktori u proučavanju engleskog i slavenskih jezika, a bavio se i područjima engleskog kao lingua franca te e-poučavanjem. Autor je ili suautor triju knjiga, pedesetak članaka te urednik ili suurednik dviju monografija i nekoliko zbornika u zemlji i inozemstvu. Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima, a kao predavač je gostovao na više domaćih i međunarodnih sveučilišta (npr. Sveučilište u Hamburgu, Sveučilište u Sheffieldu). Dobitnik je Fulbrightove stipendije za istraživački boravak na Sveučilištu u Kansasu (2015. godine). Sudjelovao je na više znanstvenih projekata (npr. Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture; Hrvatska zaklada za znanost; voditeljica: Anita Peti-Stantić, 2017-2021). Bio je voditelj dvaju međunarodnih projekata vezanih uz e-poučavanje: Using open resources to develop online teaching skills (European Centre for Modern Languages; 2012-2013), te Use of ICT in support of language teaching and learning (European Centre for Modern Languages i Europska komisija; svibanj 2013 – rujan 2015). Član je stručnih udruga International Cognitive Linguistics Association, Slavic Cognitive Linguistics Association (čiji je predsjednik), Hrvatskog filološkog društva te Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (čiji je bio tajnik, član predsjedništva i predsjednik nadzornog odbora).

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Agentivni i neagentivni opisi događaja u hrvatskom i engleskom jeziku Suradnik
2022 - 2023 Spremnost na akciju i emocionalne reakcije na metaforički i doslovni diskurs o klimatskim promjenama Voditelj
2022 - 2022 Spremnost na akciju i emocionalne reakcije na metaforički i doslovni diskurs o klimatskim promjenama Voditelj
2019 - 2020 Jezikoslovno nazivlje Suradnik
2017 - 2021 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture (MEGAHR) Suradnik
2016 - 2017 Use of ICT in support of language teaching and learning Suradnik

Ključni istraživački interes
 • konceptualna metafora
 • diskursna metafora
 • kognitivna gramatika
 • engleski kao lingua franca
 • e-poučavanje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • International Cognitive Linguistics Association (redovni član)
 • Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLA) (Potpredsjednik)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2019, Slavic Cognitive Linguistics Organization i Sveučilište Harvard (-, -)
 • 2019. Značenje u jeziku - od individualnoga do kolektivnoga (33. međunarodni znanstveni skup), Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
 • 2018. Jezik i um, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
 • 2017. Hand-Made By Machines: A Computational Perspective on Linguistic Creativity, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (-, -)
 • 2016. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)