Naziv
Nastavna praksa filozofije I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
117498
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe u praktikumu
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Stjecanje i uvježbavanje osnovnih nastavničkih kompetencija u radu s mentorima i učenicima, a koje trebaju omogućiti samostalno izvođenje nastavnih jedinica iz filozofije, logike i etike.
Sadržaj
 1. Ustrojstvo i način funkcioniranja školske vježbaonice
 2. Temeljna pedagoška dokumentacija
 3. Pozorno praćenje mentorove nastave. Vođenje Dnevnika nastavne prakse. I
 4. Pozorno praćenje mentorove nastave 1. Vođenje Dnevnika nastavne prakse II
 5. Pozorno praćenje mentorove nastave 1. Vođenje Dnevnika nastavne prakse III
 6. Analiza nastavnih sati. Vođenje Dnevnika nastavne prakse.
 7. Rasprava o metodama i postupcima u mentorskoj nastavi
 8. Alternativni metodički scenariji
 9. Različite forme i postupci nastavne komunikacije
 10. Izvedba mentorske nastave sa studentskim interpolacijama I
 11. Izvedba mentorske nastave sa sudentskim interpolacijama II
 12. Izvedba mentorske nastave sa sudentskim interpolacijama III
 13. Izvedba mentorske nastave sa komponentom provjere znanja i ocjenjivanja I
 14. Izvedba mentorske nastave sa sudentskim interpolacijama II
 15. Završna analiza održanih nastavnih sati

Ishodi učenja
 1. Analizirati postupke, metode i ishode izvođenja nastave od strane iskusnih profesora mentora
 2. Uvježbati i usvojiti psihomotoričke i komunikacijske tehnike na kojima počiva nastavničko umijeće. Steći sposobnost refleksivne i autokorektivne nastavne komunikacije
 3. Iskustveno naučiti principe, postupke i razborito ophođenje u konkretnim situacijama poučavanja u nastavnim praktikumima
 4. Planirati i u dogovoru s mentorom izvoditi i uvježbavati kraće suradničke priloge u nastavi. Time se stječe sposobnost samostalne i javne ekspozicije i uvjerljivog objašnjenja određenog filozofskog problema
 5. Voditi Dnevnik nastavne prakse kao refleksivnu dokumentaciju o nastavnoj komunikaciji mentora i samostalnom izvođenju nastave studenata
 6. Odrediti, opisati i razumjeti ulogu nastavnika u školskom kurikuluma
 7. Steći sposobnost refleksivne i autokorektivne nastavne komunikacije
 8. Usvojiti i uvježbavati različite vrste nastavne komunikacije koja potiče interaktivnu nastavu i vodi računa o kognitivnim i emocionalnim predispozicijama učenika
 9. Refleksivno usvojiti uspješne postupke profesora mentora na temelju demonstracijskih metoda i oponašanja modela
 10. Steći sposobnost refleksivne i autokorektivne nastavne komunikacije
Metode podučavanja
Studenti uče metodama:
1. neposrednoga iskustvenog uvida
2. demonstracijskim metodama
3. oponašanejm uspjelih postupaka mentora
4. aktivnom participacijom u nastavnoj komunikaciji i
vođenjem Dnevnika nastavne prakse
Metode ocjenjivanja
Mentori u školskim vježbaonicma ocjenjuju uspješnost studenata u analizama nastavnih sati, iskazanim sposobnostima u desetminutnim nastupima te umijeću nastavne komunikacije

Obavezna literatura
 1. Literatura je naznačena uz predavanja iz Metodike nastave filozofije. Studenti vode Dnevnik nastavne prakse
Dopunska literatura
 1. Literatura istaknuta uz kolegij Metodika nastave filozofije

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij