Naziv
Nastavna praksa filozofije II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
124274
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Auditorne vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje i uvježbavanje osnovnih nastavničkih kompetencija u radu s mentorima i učenicima, a koje trebaju omogućiti samostalno pripremanje, izvođenje i prosuđivanje uspješnosti nastavne komunikacije u izvedbi nastavnih jedinica iz filozofije, logike i etike.
Sadržaj
 1. Uzorna mentorska nastava:demonstracijske metode i učenje po modelu I
 2. Uzorna mentorska nastava:demonstracijske metode i učenje po modelu
 3. Analize mentorske nastave s posebnim osvrtom na primijenjene metode i načine izvođenja nastavnih sadržaja. Mogući alternativni metodičke scenariji
 4. Različite vrste i načini nastavne komunikacije s posebnim osvrtom na interaktivnu nastavu, strukturirani dijalog i njegovanje kritičkog mišljenja
 5. Planiranje i izvođenje kraćih (10-15 minutne) suradničkih priloga u nastavi sa stručnom i metodičkom obradom određenog filozofskog, logičkog ili etičkog problema
 6. Dnevnik nastavne prakse
 7. Planiranje i izvođenje kraćih (10-15 minutne) suradničkih priloga u nastavi sa stručnom i metodičkom obradom određenog filozofskog, logičkog ili etičkog problema
 8. Analize mentorske nastave s posebnim osvrtom na primijenjene metode i načine izvođenja nastavnih sadržaja, te moguće alternativne metodičke scenarije
 9. Samostalno izvođenje nastavnih jedinica
 10. Samostalno izvođenje nastavnih jedinica
 11. Zajednička analiza samostalnog izvođenja nastavnih jedinica
 12. Samostalno izvođenje nastavnih jedinica
 13. Samostalno izvođenje nastavnih jedinica
 14. Zajednička analiza samostalnih izvođenja nastavnih jedinica
 15. Stručni, metodički i etički zahtjevi nastavničkog poziva

Ishodi učenja
 1. Iskustveno usvojiti umijeća nastavničke komunikacije na temelju demonstracijskih metoda i oponašanja modela
 2. Voditi dnevnik nastavne prakse kao temelj za analizu i refleksiju nastavne komunikacije
 3. Pripremiti primjerene metodičke scenarije za nastave jedinice iz filozofije, logike i etike
 4. Uvježbati umijeće vođenja strukturiranog dijaloga
 5. Razumjeti zahtjeve i postavke dobrih objašnjenja
 6. Razumjeti, prosuditi i primijeniti načela kritičkog mišljenja u nastavi
 7. Osposobiti se za samostalna izvođenja, argumentiranja i vođenja rasprava
 8. Samostalno izvoditi nastavne jedinice s refleksivnom autokorektivnosti
 9. Vrednovati angažman i napredak u radu učenika te voditi pedagošku dokumentaciju
 10. Stječu uvide u zahtjeve nastavničke profesije i etičke zahtjeve struke
Metode podučavanja
Studenti uče metodama:
1. neposrednoga iskustvenog uvida
2. demonstracijskim metodama
3. oponašanejm uspjelih postupaka mentora
4. aktivnom participacijom u nastavnoj komunikaciji i
vođenjem Dnevnika nastavne prakse
5. samostalnim izvođenjem nastavnih jedinica
6. refleksivnom autokorektivnošću
Metode ocjenjivanja
Mentori u školskim vježbaonicma ocjenjuju uspješnost studenata u analizama nastavnih sati, iskazanim sposobnostima u desetminutnim nastupima te umijeću nastavne komunikacije.
Na temelju neposrednog uvida ocjenjuje se uspješnost samostalnog izvođenja nastavnih jedinica.

Obavezna literatura
 1. Literatura je naznačena uz predavanja iz Metodike nastave filozofije. Studenti vode Dnevnik nastavn
Dopunska literatura
 1. Literatura istaknuta uz kolegij Metodika nastave filozofije

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij