Naziv
U vječni spomen: nadgrobno kiparstvo u Europi od 15. do 18. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
3
Šifra
266330
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij pruža uvid u osnovne stilske mijene od XV. do XVIII. stoljeća na primjeru nadgrobne skulpture te oblikovno-ikonografske specifičnosti navedene grane umjetnosti u kontekstu europske i hrvatske likovne baštine.
Sadržaj
 1. Uvod. Razvoj i tipologija nadgrobnih spomenika
 2. Utjecaj humanizma i ranorenesansno nadgrobno kiparstvo u Firenci
 3. Ranorenesansna nadgrobna skulptura u Rimu i Veneciji
 4. Michelangelo: grobnica pape Julija II. i nova sakristija crkve San Lorenzo
 5. Nadgrobna skulptura visoke renesanse i manirizma u Italiji
 6. Kraljevske grobnice u opatiji Saint-Denis i dvorskoj crkvi u Innsbrucku
 7. Nadgrobni spomenici XIV. i XV. stoljeća u priobalnoj i kontinentalnoj Hrvatskoj
 8. Prvi kolokvij
 9. Papinske grobnice u Santa Maria Maggiore i bazilici sv. Petra u Rimu. Utjecaj Gian Lorenza Berninija na nadgrobno kiparstvo
 10. Nadgrobno kiparstvo XVI. i XVII. stoljeća na području središnje Europe: odabrani primjeri
 11. Barokno nadgrobno kiparstvo na području zapadne Europe: odabrani primjeri
 12. Posmrtni običaji dinastije Habsburg. Mauzolej cara Ferdinanda II. u Grazu
 13. Nadgrobna skulptura XVI. i XVII. stoljeća u priobalnoj i kontinentalnoj Hrvatskoj
 14. Posmrtne svečanosti i apparati funebri
 15. Drugi kolokvij i završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Objasniti osnovne stilske mijene od XV. do XVIII. stoljeća na primjeru nadgrobnoga kiparstva
 2. Analizirati kiparsko djelo s aspekta stila
 3. Imenovati protagoniste umjetničkih zbivanja u području nadgrobnoga kiparstva ranoga novog vijeka
 4. Razlikovati ikonografske i naručiteljske posebnosti nadgrobne skulpture u odnosu na druge narudžbe likovnih djela
 5. Vrednovati domaću likovnu baštinu u odnosu na ostvarenja većih umjetničkih središta
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Erwin Panofsky, Tomb Sculpture: Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini, London: Phaidon Press, 1992. [1964.], poglavlja „The Early Christian Period and the Middle Ages North of the Alps“, str. 39–66; „The Renaissance, Its Antecedents and Its Sequels“, str. 67–96.
 2. John Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, London: Phaidon, 2000. [1958.], poglavlje „The Humanist Tomb“, str. 139–180.
 3. John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance & Baroque Sculpture, London: Phaidon, 2000. [1963.], poglavlja „Michelangelo: the Medici Chapel“, str. 47–80; „Michelangelo: the Tomb of Pope Julius II“, str. 81–110; „The High Renaissance Tomb“, str. 157–192; „Bernini and the Papal Tomb“, str. 379-385.
 4. Maja Žvorc, Preci, potomci, prestiž: naručiteljske elite i nadgrobni spomenici na području Zagrebačke biskupije od XV. do XVIII. stoljeća, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2023., odabrana poglavlja.
 5. Prezentacije s predavanja (dostupne putem Omege)
Dopunska literatura
 1. Ann Adams i Jessica Barker (ur.), Revisiting the monument: Fifty years since Panofsky's »Tomb sculpture«, London: Research Forum of the Courtauld Institute of Art, 2016.
 2. Philippe Ariès, The Hour of Our Death, New York: Alfred A. Knopf, 1981. Prevela Helen Weaver [naslov izvornika: L'homme devant la mort, 1977.].
 3. Mark Hengerer (ur.), Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der frühen Neuzeit, Köln-Weimer-Wien: Böhlau, 2005.
 4. Milan Pelc, Renesansa, Zagreb: Naklada Ljevak, 2007., poglavlja o nadgrobnim spomenicima, str. 302-319.
 5. Anđela Horvat, Između gotike i baroka: umjetnost kontinentalnog dijela Hrvatske od oko 1500. do oko 1700., Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1975., poglavlje „Nadgrobni spomenici“, str. 341-353.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 10. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 11. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 12. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 18. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 19. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar