Naziv
Povijest umjetnosti
Puni naziv
Povijest umjetnosti
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti umjetnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Razlikovno opisati značajke povijesnih stilova (stari, srednji i novi vijek, moderno i suvremeno doba) i teorijske ideje u povijesnom slijedu i teritorijalnom kontekstu.
  2. Analizirati osnovne koncepte oblikovne, ikonografske i značenjske razine djela likovnih i izvedbenih umjetnosti te vizualne kulture.
  3. Analizirati osnovne koncepte strukturne i značenjske razine arhitekture i urbanističkih načela.
  4. Primijeniti osnovne koncepte muzeološko-kustoskog i konzervatorskog djelovanja te temeljnu povijesno-umjetničku i konzervatorsku terminologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji.
  5. Primijeniti osnovne sadržaje, metode i terminologiju drugih humanističkih i društvenih disciplina potrebne za interdisciplinarnost u povijesno-umjetničkim pristupima, prvenstveno u analizi uloge društveno-povijesnih aktera i okolnosti u nastanku umjetničkih djela u kontekstu stvaranja kulturnih i političkih identiteta.
  6. Dokumentirati transfere umjetničkih fenomena i ideja u povijesti umjetnosti.
  7. Razviti vještine učenja i radne navike nužne za nastavak studija.
  8. Primijeniti učinkovite komunikacijske i interpersonalne vještine, inicijativnost, samostalnost te etičnost u radu.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (21044)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265936 Latinski jezik 1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (21046)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21045)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265936 Latinski jezik 1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - od 2. do 6. semestra odabrati ukupno 9 ECTS (21048)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (21047)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265937 Latinski jezik 2
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (21046)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (21045)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265937 Latinski jezik 2
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265657 Uvod u estetiku