Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78184
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobljavanje studenata za relativno fluentno govorenje njemačkoga jezika u različitim osobnim i društvenim situacijama, te za njegovo aktivno korištenje u stručnom studiju. Osim razumijevanja stručnih i drugih tekstova studenti se pripremaju za pisanje referata o općim i strukovnim temama na njemačkom jeziku, kao i za rad na duljim znanstvenim tekstovima (receptivno i produktivno).
Sadržaj
 1. Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.
 2. Interkulturelles Lernen – pojmovi kulture, interkulturalizma i multikulturalzma:- slušanje predavanja jednog njemačkog profesora na temu kontroverzija u interkulturalnom učenju; utvrđivanje ključnih riječi preko izrade asociograma; pisanje sažetka predavanja u grupama; upute o pisanju natuknica; KB str. 13 – 19.; domaća zadaća: KB str. 17., 18. i 19. zad. 9.
 3. Rad na dodatnim izbornim tekstovima o različitim aspektima interkulturalizma: «Essgewohnheiten»; «Unser Ausland»; «Tischgespräche»
 4. Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» I – prepoznavanje redosljeda događanja temeljem slikovnih odsječaka; grupna diskusija o slikovnim prikazima života ljudi; «Kannitverstan» priča njemačkog pisca J.P.Hebela – analiziranje stila teksta, perspektive i jezika. KB str. 32 – 35.– domaća zadaća: KB str. 35. zad. 4. – ponavljanje konjuktiva I i II uz dodatne vježbe
 5. Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» II - KB str. 37 – 42. - «Zu Hause in der Fremde?» - produkcija teksta; analiza rečenice (klasifikacija atributa); izrazi i fraze povezivanja i suprotstavljanja u rečenici.
 6. Der Erstspracherwerb oder wie Kinder sprechen lernen – integralno učenje materinjskog jezika; učenje kao igra; razvojne (dječje) faze učenja jezika; KB str. 23 – 27.- važnost zamjećivanja negacije i suprotstavljenih gledišta u tekstu i govoru - domaća zadaća: str. 26. zad. 6.1. i 6.2.
 7. Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» I- uloga anticipacije – čitanje i analiza teksta jednoga psihologa; globalno učenje; tvorba riječi; značenje glagolske imenice u njemačkom jeziku (Nominalisierung); KB str. 7. – str. 15.;- domaća zadaća: KB str. 14 – 15. – pročitati tekst: «Wie Kinder Wörter lernen» i izvaditi ključne riječi i odrediti podnaslove.
 8. Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» II- utvrđivanje tijeka misli (Gedankengang); struktura riječi (Proformen); produkcija teksta; KB str. 16 – 19.
 9. «Vincent van Gogh – Wegbereiter der modernen Malerei» - opisivanje slike uz pomoć postavljenih pitanja; slušanje jednog predavanja o Van Goghu; upotreba historijskog prezenta; KB str. 48 – 51.- domaća zadaća: KB str. 50. zad. 6. – izrada kratke leksikografske jedinice o Van Goghu.
 10. Soziologie – «Jugend heute» I - KB str. 99. – 101.- izgradnja složenica sa česticom «Sozial» i njihova značenja; «Zum Begrifflichen: Was heißt «sozial»?» - različita shvaćanja pojma «sozial» uz pomoć tablice; usporedba vlastitih rezultata s odrednicama istih složenica u nekom leksikonu. - domaća zadaća: KB str. 102. zad. 4. i 5.
 11. Soziologie – «Jugend heute» II – KB str. 104 – 107.«Nimmt die Jugendkriminaliät zu?» - objašnjavanje funkcije konjuktiva II s glagolom «könnte»; definiranje pojmova «soziokulturell» i «Sozialisation»; gramatičke vježbe (Nominalisierung – Verbalisierung, Partizipialattribut – Relativsatz, Aktiv – Passiv, Passivumschreibung).
 12. «Jugend 2005» - interview s jednim istraživačem omladine: škola, obitelj, angažiranje, karijera, slobodno vrijeme i posao) – pojedinačna i grupna diskusija.
 13. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 14. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na njemačkom jeziku.
 2. Održati izlaganje na stručnu temu.
 3. Napisati sažetak stručnog teksta/rada na stranom njemačkom jeziku.
 4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %

Obavezna literatura
 1. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf G.: Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2001.
 2. Müller-Küppers E.; Zöllner I.: Leseverstehen – Fachtexte mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2002.
 3. Dinsel S.,Geiger S.: Großes Übungsbuch – Grammatik – A2 – B2, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Dopunska literatura
 1. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
 2. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
 3. Graefen, G. i Moll, M. (2011) Wissenschaftssprache Deutsch:. lesen - verstehen - schreiben: Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Peter Lang Verlag.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar