Naziv
Od romantizma do simbolizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
81537
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje francuske književnosti 19. stoljeća s naglaskom na prijelaz s romantizma na simbolizam uz prepoznavanje i definiranje pojmova modernizma i antimodernizma, revolucije, odnosa prema povijesti i umjetnosti.

Sadržaj
 1. 1. Uvodne napomene: modernizam / antimodernizam; odnos prema Revoluciji; Chateaubriand: nemogućnost obnove prošlosti i poimanja budućnosti
 2. 2. Nerval: „dépaysement“ i geografija svijeta; osjećanje prošlosti
 3. 3. Kazalište i romantičko slikarstvo: Théophile Gautier i Eugène Delacroix
 4. 4. Musset: poetsko stvaranje
 5. 5. Kako pisati romantičku povijest: Volney, Musset, Thierry. Umjetnost i znanost
 6. 6. Romantička povijest: Michelet
 7. 7. Michelet II: nacionalna povijest kao autobiografija
 8. 8. Michelet III: narod i domovina (Le peuple)
 9. 9. Manifesti simbolizma i teorije simbola
 10. 10. Baudelaire i Benjamin: Correspondances
 11. 11. Baudelaire II: pisanje „ja“: Mon cœur mis à nu
 12. 12. Revolucija i revolucije: dnevnik, roman uspomene (Hugo, Tocqueville)
 13. 13. XIX. stoljeće i revolucije
 14. 14. Umjetnost revolucije / revolucija umjetnosti. Baudelaire: Un Voyage à Cythere; Mallarmé: Crise de vers.
 15. 15. Zaključak: Flaubert: Education sentimentale. Antimoderni odgoj modernog čovjeka

Ishodi učenja
 1. 1. ovladati teorijskim i praktičnim specifičnostima analize poetskih i proznih tekstova XIX. stoljeća
 2. 2. uočiti obilježja idejnih kretanja XIX. stoljeća s posebnim obzirom na Francusku revoluciju
 3. 3. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 4. 4. primijeniti stečena znanja i vještine na druge tekstove predviđene programom
Metode podučavanja
pristup utemeljen na sadržaju, podučavanje sadržaja (lexical syllabus), uvježbavanje učenja strategija, receptivne i produktivne suvremene metode
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. - La littérature française : dynamique et histoire. T. 2 / sous la direction de J.-Y. Tadié ; contributions de Michel Delon ; Françoise Mélonio, Bertrand Marchal et Jacques Noiray ; Antoine Compagnon. (komada 1 u knjižnici)
 2. - Paysage de Chateaubriand / Jean-Pierre Richard.
 3. Etudes sur le romantisme / Jean-Pierre Richard.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij