Naziv
Osnove ranokršćanske arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
170497
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj ovoga predmeta je na temelju predavanja i proseminara savladavanje temeljnih znanja iz područja ranokršćanske arheologije iz razdoblja od početaka razvoja kršćanstva do vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika. Studenti će pisanjem proseminarskih radova moći usvojiti znanja o ranokršćanskoj ikonografiji na primjeru arheoloških nalaza iz Hrvatske i s područja čitavog Rimskog carstva.
Sadržaj
 1. Uvod u ranokršćansku arheologiju – definicija, terminologija, tematika i problematika + Proseminarska radionica (povijesni okvir + osnove pretraživanja kataloga i baza podataka za za samostalno pretraživanje literature)
 2. Povijesni pregled razvoja kršćanstva od početaka do Justinijana + Proseminarska radionica (uvod + osnovne napomene o načinu pisanja proseminarskog rada)
 3. Pregled ranokršćanskog arheološkog nasljeđa predkonstantinovskog razdoblja + Proseminarska radionica (literatura–definicija + osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja proseminarskog rada)
 4. Arheološka istraživanja rimskih katakombi + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 5. Progoni kršćana i kult mučenika; razvoj hodočašća + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 6. Osnivanje Konstantinopola i arhitektura Konstantinovog razdoblja u Rimu + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 7. Arheologija ranokršćanske arhitekture: prve crkve u Rimu i njihovi graditeljski uzori + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 8. Arheologija ranokršćanske arhitekture: dvojne crkve + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 9. Arheologija ranokršćanske arhitekture: bazilike s ophodom + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 10. Ranokršćanski funerarni spomenici – groblja i bazilike nad grobovima mučenika + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 11. Ranokršćanski funerarni spomenici – sarkofazi i njihove radionice + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 12. Arheološka svjedočanstva ranokršćanske vizualne kulture: mozaici i freske + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 13. Arheološka svjedočanstva ranokršćanskog umjetničkog obrta i pokretni nalazi + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 14. Arheološka topografija ranokršćanskih nalazišta u Hrvatskoj I. + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 15. Arheološka topografija ranokršćanskih nalazišta u Hrvatskoj II. + Izlaganja studentskih proseminarskih radova

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći interpretirati povijesnu pozadinu ranokršćanskog razdoblja u vrijeme vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika
 2. Studenti će moći interpretirati društvene i religijske promjene u razdoblju vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika
 3. Studenti će moći samostalno prepoznati ranokršćanske artefakte i interpretirati ikonografske motive
 4. Studenti će moći raspoznati graditeljske elemente ranokršćanskih crkava i pravilno interpretirati različite tipove ranokršćanskih crkava
 5. Studenti će moći razlikovati ranokršćanske sarkofage po tipovima i ikonografiji
 6. Studenti će moći razlikovati ranokršćanske mozaike i ranokršćanske crkve u kojima se nalaze
 7. Studenti će moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 8. Studenti će moći koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 9. Studenti će moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
Metode podučavanja
Predavanje + Powerpoint prezentacija
proseminarske radionice + proseminar
Metode ocjenjivanja
Uspješno položen pismeni ispit + ocjena iz proseminara.
Proseminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom – „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1).
Ukupnu ocjenu proseminara čine:
a) pisani rad (50% ukupne ocjene),
b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene)
c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)
Ukupnu ocjenu iz kolegija čini zbroj 60% vrijednosti ocjene iz pismenog ispita i 40% vrijednosti ocjene iz proseminara.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Ranokršćanska arheologija – Od početaka do konstantinskog obrata, Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 2. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Kingsport 1986.
 3. N. Cambi, Starokršćansko doba, in: N. Cambi, Antika, Zagreb 2002, 206–310.
Dopunska literatura
 1. A. Rebić, J. Fućak, B. Duda (ur.), Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem, Zagreb 1994
 2. A. Badurina (ur.), Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1990.
 3. Lexikon der christliche Ikonographie 1 – 8, Rom – Freiburg – Basel – Wien 2004.
 4. R. M. Jensen, Understanding Early Christian art, London ; New York : Routledge, 2000.
 5. R. M. Jensen, Face to face: portraits of the divine in Early Christianity, Minneapolis : Fortress Press, 2005.
 6. J. Spier (ed.), Picturing the Bible : the earliest Christian art, London : Yale University Press, 2007.
 7. J. Goodnick Westenholz (ed.), Images of inspiration. the Old Testament in Early Christian art, Jerusalem : Bible Lands Museum, 2000.
 8. Popis dodatne literature za pisanje proseminarskog rada se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi / The list of additional literature for writing a seminar paper changes because it depends on the given topic.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar