Naziv
Počeci autorske književnosti na hrvatskom jeziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
103198
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar