Naziv
Politika i propaganda u 20. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
77964
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s korištenjem propagande u političke svrhe tijekom 20. stoljeća, na primjerima raznih političkih uređenja (od SSSR-a, Trećeg Reicha, SAD-a do socijalističke Jugoslavije)
Sadržaj
 1. Definiranje teme; pojam propagande i politčke propagande
 2. Kult ličnosti kao sredstvo političke propagande (primjer Hitlera, Staljina i Tita)
 3. Izgradnja kulta ličnosti 2 (Titov sprovod kao sredstvo političke propagande)
 4. Politika i propaganda na primjeru nacističke Njemačke – nacipropaganda (prije dolaska nacista na vlast, do Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata)
 5. Korištenje umjetnosti i arhitekture u političko propagandne svrhe (npr. izgradnja Berlina u vrijeme Hitlera, arhitektura u SSSR-u u vrijeme Staljina…)
 6. Sport kao sredstvo političke propagande 1 (analiza pojedinih Olimpijskih igara, bojkoti OI uvjetovani političkim odlukama)
 7. Sport kao sredstvo političke propagande 2 (sport i politika u socijalističkoj Jugoslaviji)
 8. Korištenje mladih u političko-propagandne svrhe (npr. Titovi pioniri, Hitlerjugend…)
 9. Crtani film i politika (crtani film u vrijeme Trećeg Reicha, crtani film i Hladni rat, crtani film i cenzura…)
 10. Igrani film kao sredstvo političke propagande 1 (na primjeru američkih filmova o Vijetnamskom ratu)
 11. Igrani film kao sredstvo političke propagande 2 (na primjeru jugoslavenskog partizanskog filma)
 12. Glazba i politika (primjer pjesama s tematikom vezanom uz Vijetnamski rat)
 13. Glazba i politika (primjer pjesama s tematikom vezanom uz Domovinski rat)
 14. Politika i propaganda u 21. stoljeću
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Upoznati studente s pojmom političke propagande
 2. Objasniti ključne društveno-političke procese i fenomene 20.stoljeća
 3. Identificirati oblike političke propagande
 4. kritički analizirati događaje i fenomene tijekom 20.stoljeća
 5. Interpretirati različite oblike političke propagande
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, analize primjera, prikaz slučaja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Richard Overy, Diktatori – Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Zagreb, 2005. (posebno poglavlja: Kult ličnosti, Gradnja utopije, Kulturne revolucije)
 2. Daniel J. Goulding, Jugoslavensko filmsko iskustvo 1945. – 2001. (do 174. str.)
 3. Materijali s predavanja
Dopunska literatura
 1. http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ww2era.htm
 2. http://fcit.usf.edu/holocaust/arts/artReich.htm

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar