Naziv
Povijest filozofije II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
148131
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s pojmom grčke filozofije, prikazati unutarnju povijesnu raščlanjenost grčke filozofije i sveze u njenoj povijesnoj mijeni. Predmet treba osposobiti studente za samostalno studiranje, razumijevanje i tumačenje, te produktivno prisvajanje najznačajnijih djela Aristotelove, helenističke i novoplatonovske filozofije.
Sadržaj
 1. Aristotel
 2. Aristotel
 3. Aristotel
 4. Aristotel
 5. Aristotel i Platon
 6. Stoici
 7. Stoici
 8. Epikurovci
 9. Skeptici
 10. Plotin
 11. Plotin
 12. Plotin
 13. Jamblih
 14. Proklo
 15. Proklo

Ishodi učenja
 1. razumijevanje Aristotelove filozofije
 2. razumijevanje helenističke filozofije
 3. razumijevanje novoplatonovske filozofije
Metode podučavanja
predavanje, redovite konzultacije između nastavnika i studenata
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Aristotel, Kategorije, Zagreb, 1992.
 2. Aristotel, Druga analitika, u: Aristotel, Analitika I-II, Beograd, 2008.
 3. Aristotel, Metafizika, Zagreb, 1992.
 4. Aristotel, Nikomahova etika, Zagreb, 1992.
 5. Aristotel, O duši, u: Aristotel, O duši / Parva naturalia, Beograd, 2012.
 6. Plotin, Eneade, Beograd, 1982.
Dopunska literatura
 1. Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije I-VI, Zagreb, 2005.-2007.
 2. Gregorić, P., Grgić, F., Hudoletnjak Grgić, M. (ur.), Helenistička filozofija, Zagreb, 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar