Naziv
Češki prijevodni seminar I
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
184177
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, tj. analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike, analizu izvornog teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Specifičnosti i značajke književnog prevođenja.
 3. Interpretacija i prevođenje.
 4. Praktični rad na odabranom tekstu.
 5. Prevođenje poezije.
 6. Praktični rad na odabranom tekstu.
 7. Prevođenje drame.
 8. Praktični rad na odabranom tekstu.
 9. Prevođenje proze.
 10. Praktični rad na odabranom tekstu.
 11. Prevođenje neknjiževnog jezika. Prevođenje tekstova starijeg datuma nastanka.
 12. Praktični rad na odabranom tekstu.
 13. Prevođenje frazema, neologizama, igre riječima, vlastitih imena. Prevoditeljeve intervencije u izvorni tekst.
 14. Praktični rad na odabranom tekstu.
 15. Lektura i urednički rad. Književno tržište i mogućnosti objavljivanja književnih prijevoda. Status prevoditelja.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći analizirati književne prijevode s češkog jezika.
 2. Studenti će moći razlikovati i primijeniti različite tehnike prevođenja.
 3. Studenti će moći prepoznati različite funkcionalne stilove u češkim književnim tekstovima.
 4. Studenti će moći odrediti specifičnosti književnog prevođenja u odnosu na druge tipove prevođenja.
 5. Studenti će moći samostalno prevoditi književne tekstove s češkog na hrvatski jezik.
Metode podučavanja
Rad na odabranim književnim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 2009.
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha, 1983-88.
 3. A. Novosad, D. Profeta, Hrvatsko-češki rječnik, Informator, Zagreb, 1999.
 4. Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995.
 5. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
 6. J. Levý, Umění překladu, Praha, 1998.
Dopunska literatura
 1. N. Pavlović, Uvod u teorije prevođenja, Leykam International, Zagreb, 2015.
 2. U. Eco, Otprilike isto: iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb 2006.
 3. M. Beker, „Književnost u prijevodu“. U: Uvod u komparativnu književnost, Školska knjiga, Zagreb 1995, str. 127-148.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij