Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Češki jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije bohemistike
magistra edukacije bohemistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Češke jezične vježbe I 184173
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
Glotodidaktika 117770
Usvajanje stranoga jezika 117839
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Češke jezične vježbe II 184174
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
Glotodidaktika 117770
Usvajanje stranoga jezika 117839
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka