Naziv
Češki prijevodni seminar III
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
184179
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, tj. analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike, analizu izvornog teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Specifičnosti i značajke publicističkog prevođenja.
 3. Vrste publicističkih tekstova i izričaja, žanrovi i teme, nekoliko primjera.
 4. Prevođenje i analiza članaka iz dnevnog tiska, politika.
 5. Prevođenje i analiza članaka iz dnevnog tiska, gospodarstvo i financije.
 6. Prevođenje i analiza članaka iz dnevnog tiska, socijalna pitanja.
 7. Prevođenje i analiza članaka iz dnevnog tiska, život.
 8. Prevođenje i analiza članaka iz tjednih i mjesečnih časopisa.
 9. Različite teme za prevođenje iz tjednika i mjesečnika, analiza i prijevodi.
 10. Različite teme za prevođenje iz tjednika i mjesečnika, analiza i prijevodi.
 11. Prevođenje publicističkih i stručnih knjiga.
 12. Prevođenje neknjiževnog jezika. Prevođenje tekstova starijeg datuma nastanka.
 13. Usporedbe tekstova iz različitih razdoblja 20. stoljeća, prevođenje i analiza.
 14. Samostalno studentsko uređivanje prevedenoga teksta.
 15. Prijevod i uređivanje ispitnog teksta.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razumjeti češki publicistički tekst.
 2. Studenti će moći prevesti češki publicistički tekst na hrvatski jezik.
 3. Studenti će moći obrazložiti i komentirati češki publicistički tekst na češkom jeziku.
 4. Studenti će se moći pismeno izraziti na češkom jeziku kao prevoditelji publicističkog teksta na hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja
Usmeno nastavničko izlaganje uputa za prevođenje. Studentsko prevođenje zadanih tekstova. Nastavničko pismeno i usmeno komentiranje studentskih prijevoda. Uzajamno studentsko komentiranje prijevoda.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Ocjena devet studentskih prijevoda načinjenih tijekom semestra i prijevoda jednog teksta na ispitu.

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 2009.
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha, 1983-88.
 3. A. Novosad, D. Profeta, Hrvatsko-češki rječnik; Informator, Zagreb, 1999.
 4. Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995.
 5. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
 6. J. Levý, Umění překladu, Praha, 1998.
 7. Slovník spisovného jazyka českého http://ssjc.ujc.cas.cz/
 8. Příruční slovník a databáze lexikálního archivu https://bara.ujc.cas.cz/psjc/help.php
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij