Naziv
Radionica kreativne nastave povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
2
Šifra
184281
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.
Sadržaj
 1. Uvodno informacije nastavnika o ciljevima, ishodima i sadržaju kolegija te načinu rada
 2. Terenska nastava –ciljevi i etape, analiza primjera terenske nastave
 3. Terenska nastava povijesti – objekti, ishodi i metode, analiza primjera terenske nastave
 4. Terenska nastava povijesti u zavičajnoj povijesti – izrada seminarskog rada
 5. Poučavanje osjetljivih i kontroverznih tema i poučavanje o holokaustu – smjernice i prakse
 6. Mjesta stradanja i sjećanja
 7. Učenje i poučavanje na mjestima stradanja i sjećanja
 8. Priprema za terensku nastavu na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 9. Realizacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 10. Realizacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 11. Realizacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 12. Realizacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 13. Evaluacija terenske nastave na odabrano mjesto stradanja i sjećanja
 14. Izrada seminarskog rada
 15. Završni razgovor

Ishodi učenja
 1. Oblikovati nastavne aktivnosti koje su usmjerene prema razvijanju viših kognitivnih procesa.
 2. Kompetentno primjenjivati široki spektar nastavnih strategija i metoda u oblikovanju nastave povijesti.
 3. Razviti sposobnost analize i samoanalize nastave povijesti.
 4. Pripremiti različite formate terenske nastave usmjerene na smisleno i aktivno učenje.
 5. Oblikovati terensku nastavu na mjestima stradanja i sjećanja u skladu sa međunarodnim preporukama i uzusima struke.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, metoda rješavanja problema, suradničko učenje, iskustveno učenje
Metode ocjenjivanja
Završni rad sastoji se od pripreme za nastavne sate koji se izvode u sklopu terenske nastave na mjestu stradanja i sjećanja i popratnog eseja u kojem se objašnjavaju obrazovni i didaktički izbori. Ocjena završnog rada je opisna.

Obavezna literatura
 1. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014.
 2. L. Anderson (ur.), Poučavanje za učenje: priručnik za nastavnike usmje rene na postignuća, Thessaloniki, 2014.,
 3. Holokaust u nastavi. Priručnik za nastavnike, Zagreb, 2005.
 4. D. Trškan, „Terenski rad u nastavi povijesti – učenje metodom otkrivanja“, u: Povijest u nastavi 10/2007.
 5. Smjernice za poučavanje o holokaustu, Međunarodni savez za sjećanje na holokaust, Ministartsvo znanosti i obrazovanja. https://mzo.hr/hr/smjernice-za-poucavanje-o-holokaustu
 6. How to learn from a violent past? Teachers’ guidance for on-site learning at memory sites related to internment, EUROCLIO, 2015.
 7. Službeni dokumenti (programi, pravilnici itd.), Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij