Akademski stupanj
Zvanje
Predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ponedjeljkom od 13 do 14 sati i utorkom od 11 do 12 sati
Soba
C-108
Telefon
(01) 40 92 147
E-mail
dmaric@ffzg.hr

Dea Marić je predavačica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je više kolegija iz područja didaktike povijesti. Diplomirala je dvopredmetni studij povijesti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je stipendistica Georg Eckert Instituta za međunarodno istraživanje udžbenika i stipendistica Njemačke federalne agencije za građansko obrazovanje. Sudjelovala je u međunarodnim istraživačkim projektima i objavljivala radove o različitim aspektima nastave povijesti. Razvijala je i sudjelovala na više stručnih i znanstvenih, nacionalnih i međunarodnih projekata u ovom području. U tijeku svoje karijere, radila je u školama, nevladinim organizacijama i institucijama odgovornima za provođenje Europskih okvirnih programa za istraživanja i inovacije. Doktorski je kandidat na poslijediplomskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti europskom i svjetskom kontekstu. Njen glavni istraživački interes je društvena uloga nastave povijesti u kontekstu post-konfliktnih društava. Predsjednica je Hrvatske udruge nastavnika povijesti i aktivna članica Europske udruge nastavnika povijesti (EUROCLIO).

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Suradnik
2019 - 2019 Ruptures in Memoryscapes. Holocaust and Romani genocide in Europe Suradnik
2019 - 2020 U sluzbi nacionalnog identiteta: prijepori o novom kurikulumu povijesti 2016-2019. godine Suradnik
2018 - 2018 Kako proucavati proslost za svijet budicnosti? Konsenzus iz Beutelsbacha, "alternativne cinjenice" i postmodernisticko "anything goes" Suradnik
2017 - 2017 Escalating into Holocaust- from Execution Squads to Gas Van in Staro Sajmiste Suradnik
2016 - 2017 ePACT- Education Partnership for Capacity Building, Advocay and Conflict Transformation in Western Balkans Suradnik
2015 - 2017 Learning history that is not yet history Suradnik
2015 - 2017 Teaching Europe to enhance EU Cohesion Suradnik

Ključni istraživački interes
  • nastava povijesti
  • aktivno učenje
  • kultura sjećanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • EuroClio - European Association of History Educators (redovni clan)
  • Hrvatska udruga nastavnika povijesti (clan upravljackog tijela, predsjednica)
  • Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja, udruga (Član)
Nagrade i priznanja
  • 2018. Global Pluralism Award

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni i stručni projekti:


• Od 1. listopada 2019. godine dio istraživačkog tima na projektu U službi nacionalnog identiteta: prijepori o novom kurikulumu povijesti 2016-2019. godine pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Budaka pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

• Od svibnja do prosinca 2019. godine uključena u međunarodni projekt Ruptures in Memoryscapes. Holocaust and Romani genocide in Europe u nositeljstvu Viadrina Center Borders in Motion pri Europa University, Frankfurt am Oder i u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Filozofskim fakultetom u Beogradu. U sklopu projekta organizirala znanstveni međunarodni simpozij pod nazivom Silencing the past? u listopadu 2019. godine.

• Od srpnja 2018. do prosinca 2018. dio istraživačkog tima na projektu Kako poučavati prošlost za svijet budućnosti? Konsenzus iz Beutelsbacha, „alternativne činjenice“ i post-modernističko „anything goes“ pod vodstvom prof. dr. sc. Tvrtka Jakovine pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

• Od travnja 2016. do prosinca 2017. kao istraživačica angažirana na projektu ePACT – Education Partnership for Advocacy, Capacity-Building and Transformation koji zajedno provode EUROCLIO i Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi iz Soluna s ciljem zagovaranja reforme nastave povijesti u zemljama Zapadnog Balkana kroz sinergiju obrazovnih vlasti, civilnog sektora te stručnjaka i praktičara. U sklopu projekta, zajedno sa kolegom Rodoljubom Jovanovićem sa Sveučilišta Deusto iz Bilbaa, provela sam kvantitativno i kvalitativno istraživanje o iskustvima i stavovima nastavnika povijesti na Zapadnom Balkanu. Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji Maric i Jovanovic (2017) Teachers on Teaching. How practitioners see the current state and future development of History Teaching in Western Balkans. Research report. EUROCLIO, Den Haag.

• U 2017. godini dio stručnog tima Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci koje sudjeluje kao partner na međunarodnom projektu Escalating into Holocaust – from Execution Squads to the Gas Van of Sajmište: Two Defining Phases of the Holocaust in Serbia. Projekt je podržala Europska komisija unutar programa Europsko sjećanje. Cilj projekta bio je izrada on-line baze podataka s informacijama o svim žrtvama ubijenima u koncentracijskom logoru na Starom Sajmištu. Aktivnosti je koordinirao Terraforming Network iz Švedske.

• Od rujna 2015. do siječnja 2017. dio projektnog tima koji je izradio smjernice za poučavanje najnovije povijesti post-jugoslavenskog prostora sa posebnim fokusom na ratove u 90-im godinama 20. stoljeća. Projekt pod nazivom Learning History that is not yet History koji je koordinirao EUROCLIO, a na njemu je zajedno radilo nekoliko institucija, udruga nastavnika povijesti i organizacija civilnog društva. Projektnom timu je u listopadu 2018. godine radi osobitog doprinosa razvoja demokracije i pluralizma dodijeljena nagrada Global Pluralism Award.

• Od 2015. do 2017. godine uključena u projekt Teaching Europe to Enhance EU Cohesion koje provodi Sveučilište Pompeu Fabra iz Barcelone. U okviru tog projekta analiziraju se udžbenički prikazi europskih integracija u nastavi povijesti i geografije u 28 zemalja članica EU.

• U 2015. godini uključena u projekt EUROCLIA pod nazivom Promišljanje nastave povijesti za 21. stoljeće koji je okupio udruge nastavnika povijesti sa post-jugoslavenskog prostora Kao dio projekta pokrenuta je sada već tradicionalna, međunarodna ljetna škola EUROCLIA o povijesnom, kulturnom i baštinskom obrazovanju koja je održana u ljeto 2015. u Šipovu u Bosni i Hercegovini te 2016. u Ivanovim Koritima u Crnoj Gori.

• Od 2010. do 2012. sudjelovala na projektu Sveučilišta u Beču Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects "Political/Civic Education", "Social/Cultural Studies" and History in Europe – A comparative study pod vodstvom prof. dr. Aloisa Eckera. U ovoj komparativnoj analizi inicijalnog obrazovanja nastavnika povijesti u Europi uključeno je tridesetak europskih sveučilišta.Bibliografija:

• .Jovanović, Rodoljub; Marić, Dea
Controversy in the classroom: how history teachers in the Western Balkans approach difficult topics? // Journal of Curriculum Studies, 52 (2020), 4; 1-18 doi:10.1080/00220272.2020.1780326 (

• “Hrvatski udžbenici povijesti o 1918. godini. Primjer udžbenika Ive Perića iz 1972., 1992. i 1993. godine” u zborniku Stojanović D., Repe B., Kamberović K. (ur.) Jugoslavija u historiografskim ogledalima, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2019. Objavljeno izlaganje sa konferencije.

• Maric D. i Jovanovic R. Teachers on Teaching. How practitioners see the current state and future development of History Teaching in Western Balkans. Research report. EUROCLIO, Den Haag, 2018. Riječ je o istraživačkom izvještaju velike studije u kojoj su se koristile kvantitativne i kvalitativne metode za ispitivanje iskustava i stavova nastavnika povijesti na Zapadnom Balkanu.

• „O osobnim povijestima”, u Interkulturno obrazovanje kroz prizmu osobnih povijesti, Nansen Dijalog Centar, Osijek, 2014. Članak donosi razradu modela korištenja osobnih povijesti razvijenih u radu sa učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola u Hrvatskoj.

• ”Homeland War in Croatian History Education. Between „Real Truth“ and Innovative History Teaching“, u zborniku Bentrovato, Korostelina i Shulze (ur.) History Can Bite. History Education in Divided and Post-conflict Society, V&R Academic, Braunschweig, 2016.

• Interkulturno obrazovanje kroz prizmu osobnih povijesti (Nansen Dijalog Centar, Osijek, 2014.) Ova publikacija donosi pregled rada osječke nevladine organizacije Nansen Dijalog Centar na provođenju aktivnosti neformalnog interkulturnog obrazovanja te kontinuiranom radu na uspostavljanju formalnog interkulturnog obrazovanja u Istočnoj Slavoniji i Srijemu. Publikacija donosi I 5 stručnih članaka o temama interkulturnog obrazovanja u različitim kontekstima, korištenju osobnih povijesti u poučavanju povijesti lokalne zajednice interkulturnom obrazovanju.

• Moj zavičaj kroz vrijeme (projektna publikacije, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb, 2013.) – Riječ je o publikaciji koja donosi pregled projektne ideje i provedenih aktivnosti, kao i rezultate učeničkih istraživanja na projektu.


Rad na nastavnim programima i smjernicama za učenje i poučavanje povijesti

Making sense of the past that refuses to pass. Recommendations for responsible teaching of the wars in Yugoslavia and its successor states. Euroclio, 2018., 21 str. (zajedno s članicama i članovima radne skupine za izradu preporuka).


Stipendije i studijski boravci

• U veljači 2019. godine, zajedno sa savjetnicom na doktorskom studiju, dr. sc. Snježanom Koren bila sam na u studijskom posjetu istraživačkom timu prof. dr. sc. Maria Carretera pri Autonomnom Sveučilištu u Madridu. Uz gostujuća predavanja koja smo održale, imale smo priliku promatrati dio njihovih trenutnih istraživanja i razgovarati o razvoju budućih istraživanja.

• U okviru istraživačke stipendije u lipnju 2013. godine boravila sam u Institutu Georg Eckert za međunarodna istraživanja udžbenika (Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung). Tema istraživanja bila je Using oral history to teach sensitive issues.

• Od ožujka do lipnja 2015. bila sam prva stipendistica iz Hrvatske na programu Njemačke federalne agencije za građansko obrazovanje pod nazivom Mijenjanje Europe. Građansko obrazovanje u akciji. U sklopu ovog programa tri mjeseca sam radila u njemačkoj nevladinoj organizaciji Arbeit und Leben Schwerin gdje sam uz aktivan rad na ostalim tekućim projektima organizirala međunarodnu razmjenu mladih iz Njemačke, Francuske i Hrvatske te u suradnji s kolegama edukatorima osmislila sam i izvela šestodnevnu radionicu na teme iz moderne povijesti i građanske participacije.

Znanstvene i stručne konferencije, seminari i stručna usavršavanja

• Sudjelovanje sa pozvanim izlaganjem Man in times of War. The case study of Đorđe Gunjević. na svjetskom simpoziju Facing History and Ourselves Global Summit 2019 u Stellenboschu, Južnoafrička Republika, listopad 2019.

• Organizacija međunarodne ljetne škole EUROCLIA i Hrvatske udruge nastavnika povijetsi za nastavnike povijesti Diversity and Violence, Rethinking Approches to History Education u Osijeku, kolovoz 2019.

• Organizacija tri međunarodna seminara za nastavnike povijesti pod nazivom How can arts and culture contribute to dealing with the past in Europe? u suradnji sa partnerskim organizacijama Hrvatska udruga nastavnika povijesti, JUSP Jasenovac, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Memorial du Camp du Rivesaltes, Francuska i Max Mannheimer Study Center, Dachau, Njemačka, svibanj 2018.- listopad 2019.

• Organizacija međunarodne znanstvene konferencije pod nazivom Silencing the past? u listopadu 2019. godine u Zagrebu, u sklopu projekta Ruptures in Memoryscapes. Holocaust and Romani genocide in Europe u nositeljstvu Viadrina Center Borders in Motion pri Europa University, Frankfurt am Oder i u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Filozofskim fakuletetom u Beogradu.

• Sudjelovanje sa izlaganjem Transmitting the Real Truth or engaging in Historical Inquiry? War in Croatia 1991-1995. in Croatian History Education na konferenciji na konferenciji 44th Annual Conference of Association for Moral Education, u Zagrebu, studeni 2018.

• Sudjelovanje sa izlaganjem Nastavnici povijesti na Zapadnom Balkanu na konferenciji 4. Dani obrazovnih znanosti, u Zagrebu, listopad 2018.

• Sudjelovanje sa izlaganjem Transferring The Content Without Transferring The Hate: How History Teachers See The History Education Across The Western Balkans na konferenciji Association for the Studies of Nationalities 2018 European Conference: Nationalism in Times of Uncertainty, srpanj 2018, Graz, Austrija.

• Sudjelovanje sa izlaganjem Controversy in The Classroom? How do history teachers in Western Balkans approach sensitive and controversial topics? na konferenciji Re-mapping Global Education, North-South Dialogue, Annual Conference of Comparative International Education Society 2018. ožujak 2018., Mexico City, Mexico


• Sudjelovanje sa izlaganjem Controversy in The Classroom? How do history teachers in Western Balkans approach sensitive and controversial topics? na konferenciji Present Past: Time, Memory, and the Negotiation of Historical Justice, prosinac, 2017,
Columbia University, New York, Sjedinjene Američke Države

• Sudjelovanje sa izlaganjem Transitional Justice in Croatia. A perspective from a Croatian NGO na Međunarodnoj ljetnoj školi Transitional Justice and Politics of Memory (Cres, lipanj 2018.) Na ljetnoj školi koju za studente humanističkih i društvenih znanosti iz Europe, regije i svijeta organiziraju Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Groningenu, Pomona College and Montclair State University.

• Sudjelovanje sa izlaganjem Collecting Personal Memories and Documenting Human losses in Croatia 1991-1995. as means of Transitional justice na Međunarodnoj ljetnoj školi Transitional Justice and Politics of Memory (Cres, srpanj 2017.) Na ljetnoj školi koju za studente humanističkih i društvenih znanosti iz Europe, regije i svijeta organiziraju Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Groningenu, Pomona College and Montclair State University.

• Sudjelovanje na Prvom znanstvenom seminaru na međunarodnom projektu Escalating into Holocaust – from Execution Squads to the Gas Van of Sajmište: Two Defining Phases of the Holocaust in Serbia u organizaciji Terraforming Network (Beograd, Srbija, travanj 2017.)

• Sudjelovanje sa radionicom na Drugoj regionalnoj ljetnoj školi EUROCLIA History that Connects East and West: Learning through Entangled Legacies in History Education and Cultural Heritage (Ivanova Korita, Crna Gora, srpanj 2016.). XXIII. godišnja konferencija EUROCLIA – Reimagining Remembrance (Belfast, Sjeverna Irska, travanj 2016.) Na ovoj konferenciji predstavljen rad Documente u kontekstu suočavanja s prošlošću.

• Organizacija šestodnevne radionice za mlade iz Francuske, Njemačke i Hrvatske o temama iz nastave povijesti i građanskog obrazovanja Mladi u Europi nekad i sad. Od Drugog svjetskog rata do danas. U organizaciji Arbeit und Leben Mecklenburg Vorpommern/ Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću. (Binz, Njemačka, svibanj 2015.).

• Sudjelovanje na Prvoj regionalnoj ljetnoj školi EUROCLIA History that connects (Šipovo, Bosna i Hercegovina, kolovoz 2015.)

• Sudjelovanje sa radionicom za mlade Sigurnost, Identitet, Solidarnost, Pravednost na Ljetnoj školi Laboratorij misli u organizaciji Goethe Instituta Hrvatska u okviru projekta Dvostruki teret – Učenje o nacionalsocijalizmu i holokaustu u Europi (Novi Vinodolski, lipanj i srpanj 2015.).

• Sudjelovanje na XXII. godišnjoj konferenciji EUROCLIA – Roads to democracy. Can History Education pave the Way? (Elsingore, Danska, travanj 2015.)

• Sudjelovanje sa izlaganjem Homeland War in Croatian History Education. Between „Real Truth“ and Innovative History Teaching na Georg Arnhold International Summer School on Education for Sustainable Peace: Teaching and Learning about History and Consequences of Civil Wars and Mass Violence. Promises and Challenges of History Education in Divided and Post-conflict Societies. (Braunschweig, Njemačka, srpanj 2014.), u organizaciji Instituta Georg Eckert za međunarodna istraživanja udžbenika.