Naziv
Rimska književnost: Rimska historiografija
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51429
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar