Naziv
Sovjetska civilizacija kroz književnost i film
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
102100
Semestri
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura