Naziv
Pregled povijesti ruske književnosti 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
51379
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
- upoznavanje osnovnih razdoblja, najvažnijih predstavnika i djela ruske književnosti od 19. do 21. stoljeća te razumijevanje logike njihova povijesnoga razvitka i povezanosti
Sadržaj
 1. Ruski romantizam: prva trećina 19. stoljeća. Europski književni u kulturni kontekst. Osnovne odlike romantičarske poetike.
 2. Vrhunci romantizma («zlatni vijek» ruskoga pjesništva) i naznaka realističke poetike. Puškin i Lermontov
 3. Postromantizam. Tjutčev i Fet
 4. Rani realizam. Gogol’ i Gercen. Slavenofili i zapadnjaci.
 5. Razvijeni realizam. Turgenev, Gončarov, Leskov.
 6. Vrhunci ruskoga realizma. Dostoevskij i Tolstoj
 7. Dezintegracija realizma . Čehov, Gor’kij
 8. Ruski simbolizam («srebrni vijek»). Prvi i drugi naraštaj simbolista. Solov’evljeva uloga. Simbolistička poetika. Brjusov, Sologub, Ivanov, Blok, Belyj. Realistička tradicija: Bunin.
 9. Avangarda / postsimbolizam. Akmeisti, futuristi, imažinisti, oberiuti: Ahmatova i Mandel’štam; Majakovskij i Hlebnikov; Esenin; Pasternak i Cvetaeva; Harms i Zabolockij. Odlike avangardističke poetike.
 10. Emigrantska književnost. Tri vala ruske emigracije. Hodasevič, Bunin, Cvetaeva, Nabokov, Solženicyn, Brodskij.
 11. Socrealizam i književnost nakon Drugoga svjetskoga rata. Književnost u funkciji države i ideologije. Staljinizam, totalitarizam, sovjetska književnost. Fadeev, Ostrovskij, Šolohov
 12. Šezdesete i sedamdesete. Jugovina (šezdesete) i reakcija na nju (sedamdesete). Evtušenko, Voznesenskij, Ahmadulina i dr. Aksenov i Bitov. Proza u trapericama. Samizdat, tamizdat.
 13. Postmodernizam, perestrojka, početak 21. stoljeća. Bitov, Venedikt Erofeev, Brodskij, Prigov, Sorokin, Petruševskaja, Pelevin, Ulickaja
 14. Ruska književnoteorijska misao 20. stoljeća. Formalizam (Šklovskij, Tynjanov, Tomaševskij, Èjhenbaum, Jakobson, Žirmunskij, Vinogradov), fenomenologija (Florenskij, Losev, Bahtin, Averincev), strukturalizam i semiotika (Propp, Lotman, Uspenskij, Toporov, Ivanov), postmodernistička teorija (Èpštejn).
 15. Pismeni ispit.

Ishodi učenja
 1. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 2. dijakronijski i sinkronijski klasificirati i formulirati osnovne aspekte ruske i sovjetske književnosti, filma i kulture
 3. kritički prosuđivati književno-teorijsku i književno-povijesnu građu i argumentirano obrazložiti valjanost teksta iz područja ruske književnosti i kulture
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
izlaganje
analiza tekstova
diskusija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Flaker, A. 1975. «Novija ruska književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (ur. A. Flaker), Zagreb: Mladost, str. 269-404.
 2. Flaker, A. 1976. Stilske formacije , Zagreb: SNL.
 3. Lauer, R. 2009. Povijest ruske književnosti , Zagreb: Golden marketing -Tehnička knjiga.
 4. Mulić, M. 1975. «Stara ruska književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (ur. A. Flaker), Zagreb: Mladost, str. 236-237.
Dopunska literatura
 1. Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom pervyj. Drevnerusskaja literatura. Literatura XVIII veka (ur. D. S. Lihačev i G. P. Makogonenko). 1980. Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie.
 2. Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom vtoroj. Ot sentimentalizma k romantizmu i realizmu (ur. E. N. Kuprejanov). 1981 Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie.
 3. Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom tretij. Rascvet realizma (ur. F. Ja. Prijm i N. I. Pruckov). 1982. Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie.
 4. Istorija russkoj literatury v četyreh tomah. Tom tretij. Ot sentimentalizma k romantizmu i realizmu (ur. E. N. Kuprejanov). 1981. Leningrad: Nauka – Leningradskoe otdelenie.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar