Naziv
Digitalna knjižnica II
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
3
Šifra
117579
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati ključne elemente izgradnje digitalne zbirke te poznavati trenutne tehnologije povezane s razvojem i implementacijom digitalne knjižnice. Studenti će moći analizirati probleme vezane uz čuvanje i pristup digitalnim resursima te kritički analizirati ulogu, potencijal i izazove digitalnih knjižnica u širem baštinskom i društvenom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvod u digitalne knjižnice. Povijest digitalnih knjižnica i povezanih inicijativa.
 2. Konceptualni okviri, teorije, definicije digitalne knjižnice.
 3. Digitalni resursi i proces digitalizacije. Tekst i slike.
 4. Digitalni resursi i proces digitalizacije. Audio i multimedija.
 5. Izgradnja digitalne zbirke. Kriteriji odabira građe. Autorskopravna pitanja izgradnje digitalne zbirke.
 6. Organizacija informacija u digitalnoj knjižnici. Informacijska arhitektura.
 7. Organizacija informacija u digitalnoj knjižnici. Identifikatori i metapodaci.
 8. Digitalni repozitorij kao ključni dio digitalne knjižnica. Dostupne arhitekture i tehnologije. XML/JSON.
 9. Interoperabilnost digitalnih repozitorija. OAI-PMH.
 10. Digitalno očuvanje. Izgradnja okruženja za digitalno očuvanje.
 11. Korisnici digitalnih knjižnica. Korisničke potrebe i informacijsko ponašanje korisnika.
 12. Korisnici digitalnih knjižnica. Dizajn i evaluacija korisničkih sučelja.
 13. Evaluacija digitalnih knjižnica. Evaluacijski okviri i metode.
 14. Budući pravci razvoja i izazovi.
 15. Završna evaluacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. Identificirati ključne elemente izgradnje digitalne zbirke.
 2. Poznavati trenutne tehnologije povezane s razvojem i implementacijom digitalne knjižnice.
 3. Kritički analizirati probleme vezane uz čuvanje i pristup digitalnim resursima
 4. Kritički analizirati ulogu, potencijal i izazove digitalnih knjižnica u širem baštinskom i društvenom kontekstu.
 5. Interpretirati odnose između proizvođača, posrednika i korisnika informacija
 6. Identificirati i analizirati način na koji informacije nastaju, kolaju i koriste se
 7. Upravljati analognim i digitalnim zbirkama i fondovima
 8. Procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
Metode podučavanja
Predavanja,seminari. Metoda usmenog izlaganja i razgovora.
Metode ocjenjivanja
Seminarsko izlaganje 20%
Pismeni ispit 60%
Usmeni ispit 20%

Obavezna literatura
 1. Xie, I. and Matusiak, K. (2016). Discover Digital Libraries: Theory and Practice. New York: Elsevier. (odabrana poglavlja)
 2. Calhoun, K. (2014). Exploring Digital Libraries: Foundations, Practice, Prospects. London, UK: Facet Publishing. (odabrana poglavlja)
 3. Reese, T., & Banerjee, K. (2018). Building Digital Libraries: Second Edition. (odabrana poglavlja)
 4. IFLA/Unesco Manifest za digitalne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012)
Dopunska literatura
 1. Horvat, A. Digitalizacija i knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012), str. 17-27. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107
 2. Johnson, S. et al. Key issues for e-resource collection development: a guide for libraries (2012). Dostupno na:http://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/Electronic-resource-guide.pdf

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij