Naziv
Stručno-pedagoška praksa pedagogije slobodnog vremena
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124380
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
  2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar