Naziv
Talijanski narodni običaji i kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52702
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Produbljivanje znanja stečenih na kolegijima jezičnih vježbi i jezikoslovlja (toponimija, leksik, sufiksi, prefiksi, poslovice, frazeološki izrazi, regionalizmi…), razvijanje vještina slušanja i čitanja s razumijevanjem i usmenog izražavanja, upoznavanje s temeljnim pojmovima talijanske pučke kulture.
Sadržaj
 1. Popoli dell'Italia antica
 2. Vita degli Etruschi
 3. Mestieri del passato
 4. Mestieri del passato - nastavak
 5. Mestieri del passato - nastavak
 6. Feste e tradizioni: Natale, Capodanno, Epifania
 7. Feste e tradizioni: Natale, Capodanno, Epifania - nastavak
 8. Feste e tradizioni: Carnevale
 9. Feste e tradizioni di primavera
 10. Feste e tradizioni d'estate
 11. Palio di Siena
 12. Sud e magia – tarantismo, processioni, magia, superstizioni
 13. Tradizioni della Sicilia
 14. Tradizioni della Sardegna
 15. Superstizioni e presagi

Ishodi učenja
 1. prepoznati i izdvojiti osnovne značajke talijanske kulture
 2. opisati i analizirati značajke talijanskih narodnih običaja
 3. samostalno planirati i provesti istraživanje odabranih elemenata talijanskih običaja i kulture
 4. samostalno planirati i provesti istraživanje hrvatsko-talijanskih kulturnih interferencija na odabranom primjeru
 5. izabrati prikladne lingvističke metode za usporedbu istovjetnih i/ili sličnih frazema i poslovica u talijanskom i hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
predavanje, powerpoint prezentacija, prikazivanje audio-vizualnih snimki, seminarsko izlaganje, seminarski rad
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Anichini, F. (1992). I mestieri del passato. Firenze, Bonechi
 2. Cattabiani, A. (2002). Lunario. Milano, Mondadori
 3. Deledda, G. ( 2011). Tradizioni popolari di Sardegna. Roma, Newton Compton
 4. De Martino, E. (2010). Sud e magia. Milano, Feltrinelli
Dopunska literatura
 1. Dundes, A., Falassi, A. (2005). La terra in piazza: an interpretation of the Palio di Siena. Siena, Nuova immagine
 2. Liccardo, G. (2005). Campania sconosciuta. Roma: Newton Compton
 3. Lucas – Dubreton, J. (1985). La vita quotidiana a Firenze ai tempi dei Medici. Milano, Rizzoli
 4. Peressini, L. (2011). Viaggio nel Friuli magico. Basaldella di Campoformio: Serling
 5. Venturelli, G. (2000). Leggende e racconti popolari della Toscana. Roma, Newton Compton

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar