Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
Soba
F-332
Telefon
+38516002414
E-mail
ipesa@ffzg.hr

Ak. godine 1982./1983. upisala je studij filozofije i ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga promijenila je program studija i u ak. god. 1983./1984. umjesto ruskoga jezika i književnosti upisala je talijanski jezik i književnost. Diplomirala je 10. srpnja 1989. godine obranivši diplomski rad pod naslovom Lirski karakter umjetnosti u estetskoj teoriji B. Crocea. Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike – smjer talijanski jezik upisala je na istom fakultetu ak. god. 1997./1998. Kvalifikacijsku radnju za pristup pisanju doktorata pod naslovom Osnove tvorbe glagola u suvremenom talijanskom jeziku obranila je 13. srpnja 2001. godine s ocjenom izvrstan. Doktorirala je 18. travnja 2005. obranivši disertaciju Tvorba riječi u talijanskom baroku. U zimskom semestru ak. god. 2000./2001. kao vanjski suradnik vodila je nastavu talijanskih jezičnih vježbi prve godine studija u Odsjeku za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 1. kolovoza 2001. zaposlena je kao znanstvena novakinja na znanstveno-istraživačkom projektu br. 0130708, kojemu je voditelj bio dr. sc. Mate Zorić, prof. emeritus. Godine 2002. prešla je na znanstveno-istraživački projekt br. 0130503, koji je vodila dr. sc. Smiljka Malinar. Od 2007. sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu na projektu br. 130-1300869-0635 dr. sc. Masline Ljubičić. U istraživačko zvanje asistenta na Katedri za talijanski jezik izabrana je 15. siječnja 2002., a od 1. kolovoza 2005. viša je asistentica. U listopadu 2006. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 8. ožujka 2007. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Godine 2012. izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje izvanrednog profesora.

Radovi objavljeni od posljednjeg izbora u zvanje (8. ožujka 2007.)

1. Ljubičić, Maslina; Peša Matracki, Ivica, 2008, "Approccio contrastivo all'adattamento fonologico delle parole inglesi in italiano e in croato", u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (0039-3339) LIII; Zagreb: Filozofski fakultet, str. 229-261.
2. Peša Matracki, Ivica, 2009, "L'accordo e l'ordine delle parole in italiano", u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (0039-3339) LIV; Zagreb: Filozofski fakultet, str. 51-82.
3. Peša Matracki, Ivica, 2012, "Alcuni aspetti teorici delle relazioni semantico-formali tra parole e affissi", u Linguaggio e cervello / Semantica, Atti del XLII Convegno della Società di Linguistica Italiana (Pisa, Scuola Normale Superiore, 25-27 settembre 2008), [Urednik/ci: Bertinetto, Pier Marco ; Bambini, Valentina ; Ricci, Irene i suradnici, ISBN: 88-7870-093-2], Vol. 2 (cd rom)-Vol. 2 (cd rom), Rim: Bulzoni, str. 1-15.
4. Peša Matracki, Ivica, 2010, "Sul costrutto infinitivo con il soggetto espresso in italiano", u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (0039-3339), LV, Zagreb: Filozofski fakultet, str. 193-221.
5. Peša Matracki, Ivica, 2012, Formazione delle parole e formazione delle parole in italiano, [znanstvena monografija, ISBN: 978-953-175-415-6], Zagreb: Filozofski fakultet, FF-press, str. 287.
6. Peša Matracki, Ivica, 2012, "Sull'aspetto verbale in italiano e in croato", u Zborniku Međunardnog znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja, Zagreb: Filozofski fakultet, [ur. Ljubičić Maslina, ISBN: 978-953-175-415-6], ISBN: 978-953-175-421-7, str. 315-332.
7 Peša Matracki, Ivica; Batinić, Mia 2012, "Adattamento morfologico dei verbi italiani nell'idioma croato-molisano di Montemitro" Atti del XLV Congresso Internazionale della Societa' di Linguistica Italiana, Roma: Bulzoni, pp. 391-407.
8. Peša Matracki, Ivica; Filipin, Nada, 2013, "Changes in the System of Oblique Cases in Molise Croatian Dialect, " u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. LVIII, Zagreb: FF-press, str. 3-31.