Naziv
Teorija i povijest povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
142681
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Uvid u povijesni pregled teorije i povijesti povijesti umjetnosti, od početaka povijesnoumjetničke historiografije do suvremenih teorijskih modela i žanrova. Tematske cjeline kolegija uključuju ravnomjerno zastupljenu tekstualnu tradiciju i vizualni aspekt, analiziraju se na odabranim primjerima. Razmatraju se osnovni pojmovi i aspekti problemskih odnosa; na primjer moderne, modernizma i postmoderne. Heterogenost i pluralizam teorijskih tendencija koje nastaju primjenom strukturalističkih i poststrukturalističkih teorija politike, kulture, medija.
Sadržaj
 1. Uvod, objašnjenje oblika nastave, ciljeva kolegija i studentskih obaveza
 2. Počeci povijesnoumjetničke historiografije
 3. Institucije i počeci umjetničke kritike
 4. Znanstvena povijest umjetnosti i temelji moderne estetike
 5. Pozitivizam 19. stoljeća
 6. Teorija i kritika moderne umjetnosti i modernizma
 7. Metode povijesti umjetnosti: atribucija i oblikovna analiza
 8. provjera znanja: kolokvij
 9. Kritička teorija i sociološka teorija
 10. Strukturalizam i interpretativne teorije likovnih umjetnosti
 11. Teorija postmodernizma
 12. Feminizam, postfeminizam i rodne teorije
 13. Multikulturalizam
 14. Postkolonijalna teorija
 15. Kulturalni studiji

Ishodi učenja
 1. stjecanje osnovnih znanja o alternativnim modelima kustoske prakse, marketingu, kulturnoj politici.
 2. Stjecanje znanja o temeljnim modelima tradicionalne povijesti umjetnosti, moderne i suvremene teorije i kritike likovnih umjetnosti
 3. osposobljavanje za primjenu općih znanja iz predmetnih područja pojedinih povijesnih razdoblja na razini sinteze međusobnih odnosa povijesti i teorije umjetnosti, likovne kritike i vizualne kulture
 4. stjecanje osnovnih znanja o institucionaliziranim oblicima funkcioniranja povijesnoumjentičke prakse (akademije, muzeji, galerije, izložbe, tržište umjetnina, časopisi
Metode podučavanja
predavanja, seminari, vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit, seminarski rad, sudjelovanje na vježbama / praktičnoj nastavi

Obavezna literatura
 1. Harrison, Ch., Wood, P. (ur.), Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishing, 2003. (odabrana poglavlja).
 2. Art History and its Methods. A critical anthology. Selection and commentary by Eric Fernie. Phaidon, 1995. (odabrana poglavlja)
 3. Nelson, R.S., i R. Shiff, R.. (ur.), Critical Terms for Art History, Chicago: The University of Chicago Press, 2003. (odabrana poglavlja).
 4. Šuvaković, M., Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb: Horetzky, 2005. (odabrana poglavlja).
 5. Preziosi, D. (ur.), The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford University Press, 2009. (odabrana poglavlja)
 6. Kocur, Z. i S. Leung, S., (ur.), Theory in Contemporary Art since 1985. Malden, Ma/Oxford: Blackwell Publishing, 2004. (odabrana poglavlja).
 7. Art History and its Methods. A critical anthology. Selection and commentary by Eric Fernie. Phaidon, 1995. (odabrana poglavlja)
 8. Harrison, Ch., Wood, P. (ur.), Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishing, 2003. (odabrana poglavlja).
Dopunska literatura
 1. D'Alleva, Anne. Methods & Theories of Art History. London, Laurence King Publishing, 2005.
 2. Williams, Robert. Art Theory, an Historical Introduction, Oxford, Blackwell Publishing, 2004.
 3. Prezentacije i sažeci predavanja koji se nalaze na mrežnim stranicama (Omega)

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar