Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
utorkom, 8-9:30
Soba
C-105
Telefon
E-mail
jgaljer@ffzg.hr

Diplomirala povijesti umjetnosti kao prvi (A) predmet i komparativnu književnost kao drugi (A) predmet na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine. Magistrirala (1987.) i doktorirala (1999.) na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Od 1986. do 2001. godine radila u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu kao voditeljica zbirke dizajna i arhitekture, u stručnom zvanju muzejske savjetnice od 1997. godine. Samostalno pripremila brojne studijske i monografske izložbe, sudjelovala kao koautor u pripremi više tematskih i kulturoloških izložbi te pripremi stalnog postava MUO, za koji je koncipirala tematske dionice Art deco i moderni dizajn.
Od 1. listopada 2001. radi na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prvo u zvanju višeg asistenta, od srpnja 2002. u zvanju docenta, od studenog 2009. u zvanju izvanrednog profesora. U zvanje znanstvenog savjetnika izabrana je 17. rujna 2013. a u zvanje redovitog profesora 21. siječnja 2014. godine. Od 2001. sudjeluje u nastavi diplomskog studija na kojem je prvo izvodila seminare na predmetu Umjetnost 19. i 20. stoljeća (2001/2002 i 2002/2003) te izbornih kolegija Film i vizualne umjetnosti, Modeli teorije likovnih umjetnosti, Povijest dizajna i obaveznog kolegija Likovna kritika. Od uvođenja bolonjskog programa studija 2007. predaje kolegij Teorija i povijest povijesti umjetnosti (3. godina preddiplomskog studija) te kolegije Povijest i teorija dizajna i Kustoske prakse na diplomskom studiju koji su novi kolegiji u diplomskom studiju. U nastavi poslijediplomskog studija sudjelovala je od 2001. do 2004. te od uvođenja doktorskog studija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2008,
Predavala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (2002.-2004.), u zvanju docenta honorarno zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2004.-2005.).
Od 1.10.2008. do 1.10.2010. bila je pročelnica Odsjeka za povijest umjetnosti, od listopada 2010. predstojnica Katedre za teoriju umjetnosti. Od listopada 2012. do lipnja 2018. voditeljica smjera Moderna i suvremena umjetnost na doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti. Bila je na slobodnoj studijskoj godini u zimskom semestru 2013/2014 i zimskom semestru 2014/2015.
U okviru programa ERASMUS + za mobilnost nastavnog osoblja boravila je na Sveučilištu u Mariboru, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti (akademska godina 2014/2015).
Održala je brojna pozvana predavanja, između ostalih: (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb), Filozofski fakultet Rijeka, Filozofski fakultet u Ljubljani, Sveučilište u Ghentu, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, INHA, Paris.
Mentorirala je više od 40 obranjenih diplomskih radova i četiri obranjena doktorska rada na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je mentor za više od 20 završnih diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Mentor je za izradu završnih radova za stručne ispite muzejske struke Ministarstva kulture RH.
Od 1991. do 1999. sudjelovala na znanstvenom projektu „Likovne pojave u hrvatskoj umjetnosti 1850-1950“ Instituta za povijest umjetnosti Od 2003. do 2007. samostalno vodila znanstveni projekt "Hrvatski dizajn i primijenjena umjetnost 19. i 20. stoljeća" (0130519) prijavljen pri Ministarstvu znanosti i tehnologije RH.
U istraživačko-izložbenom projektu Instituta za povijest umjetnosti i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost (2013-2015) sudjelovala je kao voditeljica programa projekta za Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Za projekte Kultura stanovanja u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do 1960ih (2016), Uloga zagrebačkog Radničkog narodnog sveučilišta u procesu modernizacije društva od 1960-ih do danas (2017) i Transformacija društvenih uloga arhitekture i javnih prostora iz razdoblja socijalizma (2018) dobila je kratkoročne potpore UNIZG.
Od 2017. uključena je u međunarodni istraživački projekt Mapping architectural Criticism 20th – 21st centuries: A Cartography (voditelji Hélène Jannière, Université Rennes 2 i Paolo Scrivano, Xi'an Jiaotong-Liverpool University).
Od ožujka 2006. do ožujka 2007. boravila na postdoktorskoj stipendiji na Fakultetu za arhitekturu i urbanizam Sveučilišta u Ghentu, Belgija. Kao pozvani istraživač studijski se usavršavala na Institut national d’histoire de l’art (INHA) u Parizu (rujan i listopad 2015).
Sudjelovala na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, bila član stručnih žirija na izložbama i natječajima u zemlji i inozemstvu. Član uredništva časopisa Život umjetnosti (1996.-1998.) i Informatica Muesologica (1996.-1998.). Član hrvatske sekcije AICA-e od 1994.
Od 1999. do 2001. bila je predsjednica Muzejskog vijeća pri Ministarstvu kulture RH, od 2001. do 2003. predsjednica Vijeća za likovnu umjetnost pri Ministarstvu kulture RH, od 2012. do 2016. bila je član Komisije za arhitekturu i urbanizam Odbora za dodjelu nagrade Vladimir Nazor pri Ministarstvu kulture RH. U nekoliko mandata od 2001. do 2005. bila je član Vijeća za likovnu djelatnost pri Uredu za kulturu grada Zagreba.
Kao član autorskog tima izložbe Hrvatski Salon 1898. dobila Nagradu grada Zagreba za 1998. godine, Za knjigu Expo 58 i jugoslavenski paviljon Vjenceslava Richtera dobila državnu nagradu za znanost za 2009. godinu.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Prostor kao medij, koncept i kontekst arhitektonske, urbane i vizualne kulture Voditelj
2021 - 2021 Arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj: kritička povijest
2019 - 2019 Moderna arhitektura u Hrvatskoj: kritička povijest Voditelj
2019 - 2019 Moderna arhitektura u Hrvatskoj: kritička povijest
2018 - 2018 Transformacija društvenih uloga arhitekture i javnih prostora iz razdoblja socijalizma Voditelj
2017 - 2017 Uloga zagrebačkog Radničkog narodnog sveučilišta u procesu modernizacije društva od 1960-ih do danas Voditelj
2016 - 2016 Kultura stanovanja u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do 1960ih Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • AICA, Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara
  • European Architectural History Network (EAHN)
Nagrade i priznanja
  • 2009. Državna nagrada za znanost za 2009
  • 1998. Nagrada grada Zagreba