Naziv
Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
2
Šifra
64243
Semestri
ljetni
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je studentima omogućiti samostalno korištenje programa AutoCAD i Agisoft Metashape u svrhu izrade digitalne dokumentacije s arheološkog nalazišta. Stjecanjem osnovnih znanja o korištenju alata potrebnih za obradu arheoloških podataka studenti će moći primijeniti stečeno znanje na primjere s arheološkog lokaliteta, te steći uvid u važnost digitalne obrade i pohrane podataka, u cilju stvaranja što cjelovitijih baza podataka o arheološkoj građi.
Sadržaj
 1. Metode digitalne obrade i pohrane podataka
 2. Relativni i apsolutni koordinatni sustavi
 3. Naredbe i alati u CAD programima
 4. Naredbe i alati u CAD programima
 5. Prebacivanje i pohrana podataka
 6. Iscrtavanje 2D crteža arheoloških struktura
 7. Iscrtavanje 2D crteža arheoloških struktura
 8. Umetanje fotografija (Raster Design)
 9. Iscrtavanje 2D crteža preko fotografija (Raster Design)
 10. Iscrtavanje 2D crteža preko fotografija (Raster design)
 11. 3D modeli u arheologiji
 12. Osnove Agisoft Metashape programa
 13. Izrada 3D modela u Agisoft Metashape programu
 14. Izrada 3D modela u Agisoft PhotoScan programu
 15. Završna vježba

Ishodi učenja
 1. Nabrojati i razlikovati koordinatne sustave
 2. Primjeniti usvojeno znanje za arhiviranje digitalne dokumentacije
 3. Koristiti prikladne računalne programe za prebacivanje i obradu podataka
 4. Samostalno nacrtati arheološke strukture koristeći prikladne alate u AutoCAD programu
 5. Samostalno izraditi 3D model arheološkog nalazišta u programu Agisoft Metashape
 6. Moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
Metode podučavanja
Tijekom kolegija studente se putem vježbi u AutoCAD i Agisoft Metashape programu podučava samostalnom obrađivanju arheološke dokumentacije. Svaki student radi na svom računalu na kojem pohranjuje digitalnu dokumentaciju koja se provjerava nakon svake završene vježbe.
Metode ocjenjivanja
Kroz samostalne vježbe izrade arheološke dokumentacije u AutoCAD i Agisoft Metashape programu provjerit će se praktična primjena usvojenih kompetencija digitalne terenske dokumentacije.

Obavezna literatura
 1. Omura, G. 2007. Osnove programa AutoCAD 2008, Zagreb 2007.
 2. Eiteljorg H. II, Fernie, K., Huggett, J. and Robinson, D. CAD: A Guide to Good Practice
 3. Galeta, T. i Kljajin. M. 2004. AutoCAD. Osnove za tehničko crtanje. Slavonski Brod.
Dopunska literatura
 1. Howard, P. 2007. Archaeological surveying and mapping. Recording and depicting the landscape. Routledge. London. New York.
 2. Lock, G. Using Computers in Archaeology: Towards virtual pasts, Routledge, 2003.
 3. Skripte i radni listovi
 4. Miloglav, I. Metodologija istraživanja. Pregled dokumentacijskih tehnika na primjeru Sonde Z. U: Tilurium IV. Arheološka istraživanja 2007.-2010. godine (skupina autora), Zagreb, 2017, 59-76.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar