Naziv
Uvod u primijenjenu lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
160766
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s osnovnim spoznajama o odnosu između jezika i psihe, jezika i djelovanja, jezika i društva, te jezika i obrazovanja, odnosno s osnovnim pojmovima psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i glotodidaktike.
Sadržaj
 1. Psiholingvistika: uvod i usvajanje jezika.
 2. Psiholingvistika: afazija.
 3. Psiholingvistika: disleksija i disgrafija.
 4. Kolokvij 1
 5. Sociolingvistika: uvod i pregled metodologije
 6. Sociolingvistika: jezični varijeteti
 7. Sociolingvistika: pidžini i kreolski jezici
 8. Kolokvij 2
 9. Pragmalingvistika: jezično djelovanje
 10. Pragmalingvistika: implikatura i presupozicija
 11. Pragmalingvistika: govorni činovi i deikse
 12. Kolokvij 3

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne lingvističke pojmove s područja primijenjene lingvistike i njezinih disciplina: psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i analize diskursa;
 2. Nabrojati glavne predstavnike unutar primijenjenolingvističkih disciplina;
 3. Obrazložiti razlike u pristupima svake od primijenjenolingvističkih disciplina;
 4. Obrazložiti na koji način različiti pristupi unutar primijenjene lingvistike pridonose boljem razumijevanju jezičnog fenomena;
 5. Argumentirano valorizirati znanstvenu literaturu iz područja primijenjene lingvistike na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.
Metode podučavanja
Predavanje.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem kolokvija i ispita. Studenti prikupljaju bodove (pohađanje nastave te uspjeh na kolokvijima), na temelju čega se izračunava ocjena. Studenti koji žele višu ocjenu od ponuđene mogu izaći na ispit.

Obavezna literatura
 1. Garman, Michael (1991), Psycholinguistics, Cambridge: CUP.
 2. Wardhaugh, Ronald (1996), An Introduction to Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.
 3. Pupovac, Milorad, (1990), Jezik i djelovanje, Zagreb: Pitanja.
 4. Ingram, David (1996). First Language Acquisition, Cambridge: CUP.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 13. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 20. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar