Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Petkom, 10.30 - 11.30 sati
Soba
B005
Telefon
E-mail
mbertosa@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i opću lingvistiku. Magistrirala je 2002. godine na Sveučilištu u Zadru, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, trenutačno kao redoviti profesor i predstojnica Katedre za semiologiju. Bavi se temama s područja onomastike, sociosemiotike i semiologije, analiza diskursa, odnosa jezika i identiteta te jezika i roda. Sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te na dvadesetak znanstvenih skupova. Predaje na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavna je urednica časopisa Suvremena lingvistika i zamjenica voditelja doktorskog studija lingvistike na Filozofskom fakultetu. Objavila je tri znanstvene monografije te niz radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Od akademske godine 2013/2014. do 2017./2018. obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za lingvistiku. Voditeljica je bilateralnog projekta Odnos slike i teksta u reklamama u tisku s Odsjekom za lingvistiku Sveučilišta u Beču (2016-2018). Kao glavni istraživač u Hrvatskoj sudjelovala je u provedbi projekta iz okvira Obzor2020 - ACCOMPLISSH (2016-2019).

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2023 NLTP - National Language Technologies Portal Suradnik

Ključni istraživački interes
  • semiotika
  • analiza diskursa
  • sociolingvistika
  • pragmalingvistika
  • onomastika
Uredništva u časopisima
  • Suvremena lingvitika, HFD ,Zagreb (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje na znanstvenim projektima

2000.-2001. – znanstvena novakinja na projektu „Supostavne gramatike: hrvatska i francuska“ (voditelj: prof. dr. sc. Miro Kačić).

2001.-2002. – znanstvena novakinja na projektu „Računalna obradba hrvatskoga jezika“ (voditelj: doc. dr. sc. Marko Tadić).

2002.-2006. – znanstvena novakinja na projektu „Tipologija označivanja u semiologiji i semiotici“ (voditelj: doc. dr. sc. Marin Andrijašević).

2007.-2011. – znanstvena novakinja, potom istraživačica na projektu „Konstrukcija i struktura jezičnog identiteta“ (voditelj: prof. dr. sc. Dubravko Škiljan; od 2008. doc. dr. sc. Vlasta Erdeljac).

2007.-2010. – istraživačica na projektu Languages in a Network of European Exellence – LINEE; četverogodišnji međunarodni projekt unutar FP6; izvor financiranja: Europska komisija; koordinator projekta prof. dr. sc. Iwar Werlen, Universität Bern:
1. Voditeljica radnog paketa (Work Package leader) „Language and Concepts of National Identity“ (WP2) od 1. studenog 2007. do 30. travnja 2008.
2. Istraživačica na WP2a „Promoting National Identity Internationally“ od 1. svibnja 2008. do 1. studenog 2010. (voditeljica WP2a: dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, znan. savj.)
3. Voditeljica WP18 „Training and Mobility“, od 1. srpnja 2009. do 1. studenog 2010.

2009.-2011. – istraživačica na bilateralnom slovensko-hrvatskom projektu „Međujezične i međukulturalne veze te konstrukcija nacionalnog identiteta u slovenskome i hrvatskome turističkom diskursu“ (voditeljice: dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Vesna Mikolič, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija)

2014 – potpora Sveučilišta u Zagrebu za istraživanje Antroponimi u reklamama: semiotički pristup – AuRSem; voditeljica istraživanja.

2015 - potpora Sveučilišta u Zagrebu za istraživanje "Nenormalni" u hrvatskoj kulturi i književnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća: suradnik na istrazivanju.

2016 - 2019 - ACCOMPLISSH - Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from social sciences and humanities (HORIZON 2020) - voditelj projekta u Hrvatskoj.

2016 - 2018. - bilateralni austrijsko-hrvatski projekt "Text-Image Relations in Print Advertisements" / "Odnos teksta i slike u reklamama u tisku" (sa Sveučilištem u Beču); voditelj na hrvatskoj strani.

2016 - potpora Sveučilišta u Zagrebu za istraživanje "Nenormalni" u hrvatskoj kulturi i književnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća: suradnik na istrazivanju.

2017 - potpora Sveučilišta u Zagrebu za istraživanje "Nenormalni" u hrvatskoj kulturi i književnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća: suradnik na istrazivanju.

2018 - potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica istraživanja

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima i međunarodnim znanstvenim skupovima (kao izlagač)

1995. – Savjetovanje HDPL-a „Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije“, Zagreb
(izlaganje pod naslovom „Politički govor s maskom kao prijevod s maskom“; sa Sanjom Đurin i Srećkom Ivaniševićem).

1996. – Savjetovanje HDPL-a „Jezik i komunikacija“, Zagreb
(izlaganje pod naslovom „Škorpioni, rakovi ribe i ostale uvjerljive stvari“; s Marijom Bjelobabom i Lukrecijom Norac-Kljajo).

1997. – Savjetovanje HDPL-a „Tekst i diskurs“, Zagreb
(izlaganje pod naslovom „Igra riječima“).

1999. – Znanstveni skup HDPL-a „Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike“, Opatija (izlaganje pod naslovom „Stereotipi o životinjama“).

2001. – Znanstveni skup HDPL-a „Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici“, Opatija
(izlaganje pod naslovom „Homonimija i psiholingvistika“).

2004. – Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike“, Split
(izlaganje pod naslovom „Socijalna reklama: (socio)semiotički aspekti“; sa Sandrom Antulov).

2005. – Međunarodni skup „Transgressing Gender: Two is not enough for gender (e)quality“, Zagreb
(izlaganje na Okruglom stolu pod naslovom „O jezičnoj transgresiji spolne/rodne binarnosti i lingvistici: sasvim površan pregled 'stanja stvari'“).

2007. – Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezična politika i jezična stvarnost“, Split
(izlaganje pod naslovom „Savršenstvo savršena para: društveni stereotipi i prakse otpora“).

2009. – Međunarodni znanstveni skup 4. istarski povijesni biennale Filii, filiae…: položaj i uloga
djece na jadranskom prostoru, Poreč, 21.-23. svibnja 2009.
(izlaganje pod naslovom „Djeca u istarskim reklamama na prijelazu 19. u 20. stoljeće“)

– 3rd International Critical Tourism Studies (CTS) Conference: „Connecting Academies of Hope: Critical Actions and Creative Vistas“, Zadar, 21.-24. lipnja 2009.
(izlaganje pod naslovom „The Semiotic Construction of a Holiday Country – the case of Croatia”, s Vesnom Muhvić-Dimanovski i Anitom Skelin Horvat)

– 1. međunarodna kroatološka konferencija, Zagreb, 1.-3. listopada 2009.
(izlaganje pod naslovom „Reklame u listu Naša sloga: semiotički pristup”)

– Međunarodni znanstveni skup Svjetovi Dubravka Škiljana, Zagreb, 27. studenog 2009.
(izlaganje pod naslovom „O uspomenama iz semiološke prespektive”)

2010. – Međunarodna konferencija projekta LINEE “New Challenges for Multilingualism in Europe“, Dubrovnik, 11.-15. travnja 2010.
(poster „So beautiful and so close: slogans in tourism advertising and their impact on social discourses in the semiosphere“, s Vesnom Muhvić-Dimanovski i Anitom Skelin Horvat;
izlaganje pod naslovom „Global, national and local frameworks: tourism, cultural politics and contested place identity“ s Vesnom Muhvić-Dimanovski, Anitom Sujoldžić i Olgom Orlić)

– Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene“, Osijek, 20.-22. svibnja 2010.
(izlaganje pod naslovom „Uvod u Hrvatsku: konstrukcija turističke zemlje između prirode i politike“, s Anitom Skelin Horvat)

– 18 Sociolingustic Symposium „Negotiating transnational space and multilingual encounters“, Southampton, UK, 1.-4. rujna 2010.
(izlaganje pod naslovom „Memories and traumas: cultural and linguistic conflicts in Istria after the Second World War – perspective of the autochthons“)

– Re-thinking Humanities and Social Sciences: „The Issue of the (Post)Other: Postmodernism and the Other, Zadar, 10.-12. rujna 2010.
(izlaganje pod naslovom „’Beyond Morality.’ Discourse on Homosexuality in Croatian Newspapers from the Sociosemiotic Perspective: Comparison of Two Periods”, sa Sandrom Antulov)

2011. – Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3, Pécs, Mađarska – Osijek, Hrvatska, 8.-11. lipnja 2011.
(izlaganje pod naslovom „Multilingualism, Local and Global Frameworks in the 19th Century Advertising Discourse)“

– IV Critical Tourism Studies Conference: „Enhancing Tourism Futures: Creative & Critical Action”, Cardiff, UK, 2.-5. srpnja 2011.
(izlaganje pod naslovom „View to the health tourism between historiography and sociosemiotics“, s Petrom Kavrečič, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija)

– Re-thinking Humanities and Social Sciences: „The Zone and the Zones – Radical Spaciality in our Times“, Zadar, 1.-4. rujna 2011.
(izlaganje pod naslovom „Appropriating Public Space: Zagreb Pride Slogans“, sa Sandrom Antulov)

2012. – 19 Sociolingustic Symposium „Language and the City“, Berlin, 21.-24. kolovoza 2012.
(izlaganje pod naslovom „Discourse, War and Tourism: mapping aggression against Dubrovnik“, s Anitom Skelin Horvat)

- Riječki filološki dani, 22.-14. studenog 2012.
(izlaganje pod naslovom „Koncept istospolne orijentacije u psihijatrijskim narativima u Hrvatskoj (1879. - 1945.); s Kristianom Novakom, Sveučilište u Rijeci)

- 2014 – 3rd LINEE+ Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time, Dubrovnik, 28. – 30. travnja 2014.
(izlaganje pod naslovom Concept of same-sex orientation in Croatian psychiatric discourse: psychiatric narratives from 1879 to 1945)Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima (kao slušač)

2010. – The 22nd European Systemic and Functional Linguistics Conference and Workshop „Complexities of Meaning in Text“, Koper, Slovenija, 9.-11. srpnja 2010.


Znanstveno i stručno usavršavanje

1998. – „Neighbours and Future in South and Eastern Europe”, Summer University, Plovdiv, Bugarska.

1998./1999. – Centar za ženske studije, Zagreb. Dvosemestralni obrazovni program.

2000. – „Women in Cultural Theories in the Balkans”. Napredni obrazovni program Centra za ženske studije, Zagreb.

2001. – Fifth Maynooth Summer School in Comparative Celtic Linguistics and Medieval Irish Studies, National University of Ireland, Maynooth, Irska.

2002./2003. – Akcijsko spoznavanje i akademska zbilja: novi pristupi i metode u p(r)oučavanju. Program za asistente i znanstvene novake, Centar za ženske studije, Zagreb.

2004. – Koncept rodne jednakosti: kako artikulirati rodnu jednakost u obrazovnom sustavu. Niz radionica za asistente i znanstvene novake, Centar za ženske studije, Zagreb.

2006. – Poslijediplomski seminar „Feminist Critical Analysis: Differences, Sexualities, Con/Texts“ u organizaciji Centra za ženske studije iz Zagreba i Beograda te Rutgers University, SAD, Interuniverzitetski centar, Dubrovnik.