Naziv
Vježbe pismenog prevođenja IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124308
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
razvijanje kriterija i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački jezik
Sadržaj
 1. Na temelju autentičnih tekstova iz medija, publicistike i drugih izvora na njemačkom jeziku studenti će upoznati specifičan stil i argumentaciju različitih tipova teksta.
 2. Na temelju autentičnih tekstova iz medija, publicistike i drugih izvora na hrvatskom jeziku studenti će upoznati specifičan stil i argumentaciju različitih tipova teksta.
 3. Pomoću usporedbe tekstova na hrvatskom i njemačkom jeziku o sličnim temama prepoznavat će oznake tekstnih tipova.
 4. Pomoću usporedbe tekstova na hrvatskom i njemačkom jeziku o sličnim temama prepoznavat će različite intencije autora.
 5. Studenti će stjecati relevantna znanja o kulturološkim i društvenim pojavama.
 6. Studenti će proširivati svoju vještinu korištenja izvora znanja poput referentne literature i interneta.
 7. Studenti će usavršavati svoje jezične kompetencije njemačkog jezika.
 8. Studenti će usavršavati svoje jezične kompetencije hrvatskog jezika.
 9. Posebno usavršavanje produktivnih jezičnih kompetencija na njemačkom jeziku.
 10. Posebno usavršavanje produktivnih jezičnih kompetencija na hrvatskom jeziku.
 11. Uvježbavanje prevodilačkih postupaka.
 12. Dodatne teme iz gospodarstva.
 13. Dodatne teme iz prava.
 14. Eseji, feljtoni, intervjui iz područja društvene kritike, kulture, znanosti.
 15. Rasprava o prijevodu za završni diplomski rad HR

Ishodi učenja
 1. razumjeti različite vrste tekstova sa što više sadržajnih implikacija
 2. prepoznati specifičan tip teksta kao i intencije autora
 3. izraziti različite nijanse značenja na oba jezika
 4. primijeniti tehnike i metode prevođenja na najprikladniji način
 5. primijeniti različite faze procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 6. primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti
 7. koristiti se kritički izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 8. usavršiti jezične kompetencije na oba jezika
 9. integrirati interkulturalne razlike u uspješan prijevod
 10. ocijeniti kvalitetu prijevoda
Metode podučavanja
- Individualni rad - Grupni rad - Frontalni rad - Rad u praksi - Međusobna evaluacija studenata
Metode ocjenjivanja
- ocjenjivanje obaveznih radova tijekom semestra: izrada dvaju ovećih prijevoda (oko 6000 znakova) -stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku - stalna provjera studenata s obzirom na čitanje autentičnih njemačkih i hrvatskih tekstova te praćenje medija -procjena redovitosti pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi -pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Jednojezični i dvojezični rječnici (npr. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.; Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim; Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005.; Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.; Rodek, Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia 2009)
 2. časopisi (Gordogan, Vijenac, Zeit i sl.)
 3. Stručni piručnici iz ekonomije, prava, tehnike itd.
Dopunska literatura
 1. Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58.
 2. Vesna Ivančević Ježek, Osposobljavanje prevoditelja na primjeru njemačkih prijevodnih vježbi, Strani jezici 4/2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij