Naziv
Epigrafika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51123
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje znanja o antičkoj epigrafici i primjena znanja iz epigrafike u antičkoj arheologiji.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet (definicija epigrafije njezin položaj unutar znanosti koje proučavaju antičku civilizaciju; povijest epigrafije, najvažnija djela)
 2. Povijest i razvoj pisma od klinastog pisma do latinice
 3. Podjela antičkih natpisa i njihove vrste
 4. Grčka epigrafija (najraniji grčki natpisi, vrste natpisa, primjeri)
 5. Grčka kolonizacija istočne obale Jadrana i najraniji grčki natpisi na našoj obali
 6. Latinska epigrafija (najraniji latinski natpisi, vrste natpisa, primjeri)
 7. Rimski imenski sustav
 8. Latinski nadgrobni natpisi
 9. Latinski zavjetni natpisi
 10. Latinski vojnički natpisi
 11. Latinski počasni natpisi
 12. Građevinski natpisi, terminacijski natpisi i natpisi na uporabnim predmetima
 13. Rimske vojničke diplome
 14. Carski počasni natpisi i carska nomenklatura
 15. Nastava u lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu, autopsija natpisa

Ishodi učenja
 1. Primjena usvojenih znanja iz epigrafike u kontekst antike, posebno Rimskog carstva
 2. Povezati i integrirati stečena znanja i vještine
 3. Moći pročitati i interpretirati podatke s antičkog natpisa, posebno onog pisanim latinskim jezikom
 4. Moći usvojiti osnovne sadržajne razlike među latinskim natpisima iz perioda Rimskog carstva i prepoznati njihove najvažnije kronološke odrednice.
Metode podučavanja
Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi na epigrafičkom materijalu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 80% nastave.

Obavezna literatura
 1. Robert Matijašić, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula 2002.
Dopunska literatura
 1. Jean-Marie Lassère, Manuel d'épigraphie romaine, Paris 2005.
 2. Ida Calabi-Limentani, Epigrafia latina, Bologna 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 15. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 16. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 21. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 23. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 29. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar