Naziv
Epigrafika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
51123
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje znanja o antičkoj epigrafici i primjena znanja iz epigrafike u antičkoj arheologiji.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet (definicija epigrafije njezin položaj unutar znanosti koje proučavaju antičku civilizaciju; povijest epigrafije, najvažnija djela)
 2. Povijest i razvoj pisma od klinastog pisma do latinice
 3. Podjela antičkih natpisa i njihove vrste
 4. Grčka epigrafija (najraniji grčki natpisi, vrste natpisa, primjeri)
 5. Grčka kolonizacija istočne obale Jadrana i najraniji grčki natpisi na našoj obali
 6. Latinska epigrafija (najraniji latinski natpisi, vrste natpisa, primjeri)
 7. Rimski imenski sustav
 8. Latinski nadgrobni natpisi
 9. Latinski zavjetni natpisi
 10. Latinski vojnički natpisi
 11. Latinski počasni natpisi
 12. Građevinski natpisi, terminacijski natpisi i natpisi na uporabnim predmetima
 13. Rimske vojničke diplome
 14. Carski počasni natpisi i carska nomenklatura
 15. Nastava u lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu, autopsija natpisa

Ishodi učenja
 1. Primjena usvojenih znanja iz epigrafike u kontekst antike, posebno Rimskog carstva
 2. Povezati i integrirati stečena znanja i vještine
 3. Moći pročitati i interpretirati podatke s antičkog natpisa, posebno onog pisanim latinskim jezikom
 4. Moći usvojiti osnovne sadržajne razlike među latinskim natpisima iz perioda Rimskog carstva i prepoznati njihove najvažnije kronološke odrednice.
Metode podučavanja
Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi na epigrafičkom materijalu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 80% nastave.

Obavezna literatura
 1. Robert Matijašić, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula 2002.
Dopunska literatura
 1. Jean-Marie Lassère, Manuel d'épigraphie romaine, Paris 2005.
 2. Ida Calabi-Limentani, Epigrafia latina, Bologna 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar