Naziv
Samostalna katedra za kineziologiju
Lokacija
SD „Martinovka“, Zelinska 5
Pročelnica
Svetlana Božić Fuštar, v. pred.
Satničarka
Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Vesna Alikalfić, v. pred. SD"Martinovka", soba br. 7, Zelinska 5 +385 1 6113 147 valikalf@ffzg.hr
Svetlana Božić Fuštar, v. pred. SD "Martinovka",kabinet 7 01/6113 147 sbfustar@ffzg.hr
dr.sc. Jelka Gošnik, v. pred.
Nenad Krošnjar, pred. SD "Martinovka", kabinet 7 01/6113 147 knenad@ffzg.hr
dr.sc. Mladen Sedar, v. pred.
Nikolina Skender, pred. SD "Martinovka",kabinet 7 +385 1 6113 147 nskender@ffzg.hr

Naziv Šifra
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932

Razdoblje Naziv Opis

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju Program rada i obavijesti za širu javnost i studente FF-a https://www.facebook.com/TZK-FFZG-164784387065918
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju Planinarsko pješačke ture- program aktivnosti za širu javnost i studente FF-a https://www.facebook.com/Filozo
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju Zumba - opis aktivnosti i program rada za studente FF-a https://www.facebook.com/groups/ffzg.tzk.salsadancemix
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju Društveni ples- opis aktivnosti i program rada za studente FF-a https://www.facebook.com/groups/1239646919424320
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju Sportsko hodanje- opis aktivnosti i program rada za studente FF-a https://www.facebook.com/groups/522935037871181
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Predstavljanje izvannastavnih aktivnosti FF-a https://www.facebook.com/suff.unizg
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Futsal - program aktivnosti/m https://www.facebook.com/groups/589297197763146
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Futsal - program aktivnosti/ž https://www.facebook.com/groups/287830937923478
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Veslanje- program aktivnosti https://www.facebook.com/groups/218436891594687
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Košarka - program aktivnosti ž https://www.facebook.com/groups/468340023207082
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Košarka - program aktivnosti m https://www.facebook.com/groups/309393025791392
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Odbojka - program aktivnosti m/ž https://www.facebook.com/groups/148680678538979
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Odbojka - program aktivnosti ž https://www.facebook.com/%C5%BDenska-odbojka%C5%A1ka-ekipa-Filozofskog-fakulteta-Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-u-Zagrebu-358438654294939
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Odbojka- program aktivnosti m https://www.facebook.com/ffzgobojkam
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Badminton - program aktivnosti https://www.facebook.com/groups/1393104030934272
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a e- sport - program aktivnosti https://www.facebook.com/groups/2127024320648485
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Rukomet - program aktivnosti https://www.facebook.com/groups/1415179735444179
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju i Sportska udruga FF-a Cheerleading FFZG - program aktivnosti https://www.facebook.com/CheerleadingFfzg
Facebook Samostalna katedra za kineziologiju Program rada i obvijesti za širu javnost i studente FF-a
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2020 Promo film o nastavnim i izvannastavnim aktivnostima na Katedri poveznica na mrežnu stranicu FF/Katedra i Sp. Udruga FF-a
2020 Promo film o izvannastavnim aktivnostima na Katedri poveznica na mrežnu stranicu FF/Katedra i Sp. Udruga FF-a
2020 Badmintonski turnir "Sarajevo Open " m i ž letak ADA badminton league
2020 Badmintonski turnir Kaj open 2020" m i ž letak ADA badminton league
2020 Futsal, badminton, stolni tenis HASS
2020 Odbojka m i ž, košarka m i ž, futsal m i ž, badminton m i ž , stolni tenis m i ž, tenis m i ž, squash m i ž, ZSSS
2019 Orijentacijski tjedan FF-a - promidžba nastavnih aktivnosti Katedre (radionice, info pult) plakat, brošure FF/Samostalna katedra za kineziologiju
2019 Orijentacijski tjedan FF-a- promidžba izvannastavnih aktivnosti Katedre (radionica, info pult) plakat, brošure FF/Sportska udruga FF-a
2019 Europsko sveučilišno prvenstvo, Braga,Portugal- futsal/ž plakati, mrežne stranice, brošure, mediji(TV, radio, tisak) EUSA/HAAS
2019 Europsko sveučilišno prvenstvo, Camerino,Italija-stolni tenis/ž plakati, mrežne stranice, brošure, mediji(TV, radio, tisak) EUSA/HAAS
2019 Badmintonski turnir "Sarajevo Open " m i ž letak ADA badminton league
2019 Badmintonski Turnir Fulir – ADA (Alpe-Dunav-Adria) m i ž letak ADA badminton league
2019 13. Traducionalni susret FF -a Zagreb , Ljubljana ( futsal, košarka,košarka) mrežne stranice Filozofski fakultet Zagreb
2019 Badmintonski turnir" Marlex open 2019, m i ž letak ADA badminton league
2019 Badmintonski turnir "Li Ning ADA Ljubljana Open, m i ž letak ADA badminton league
2019 Belgrade sport turnament- košarka/m i ž letak, brošure, mrežna stranica BeST Committee Belgrade
2019 Futsal, badmniton bilten HASS
2019 Odbojka m i ž, košarka m i ž, futsal m i ž, badminton m i ž , stolni tenis m i ž, tenis m i ž, squash m i ž, ZSSS
2019 Mali nogomet mrežna stranica ZSSS
2018 Orijentacijski tjedan FF-a - promidžba nastavnih aktivnosti Katedre (radionice, info pult) plakat, brošure FF/Samostalna katedra za kineziologiju
2018 Orijentacijski tjedan FF-a- promidžba izvannastavnih aktivnosti Katedre (radionica, info pult) plakat, brošure FF/Sportska udruga FF-a
2018 Dani otvorenih vrata FF-a - promidzba nastavnih aktivnosti Katedre ( info pult) plakat FF/Katedra
2018 Dani otvorenih vrata FF-a- promidzba izvannastavnih aktivnosti Katedre ( info pult) plakat FF/Katedra i Sp. Udruga FF-a
2018 Eurospko sveučilišno prvenstvo, Coimbra, Portugal, badminton/m,ž plakati, mrežne stranice, brošure, mediji(TV, radio, tisak) EUSA/HAAS
2018 Badmintonski Turnir Fulir – ADA (Alpe-Dunav-Adria) m i ž letak ADA badminton league
2018 Badmintonski turnir, Beograd m i ž letak ADA badminton league
2018 12. Traducionalni susret FF -a Ljubljana,Zagreb ( futsal, košarka odbojka) mrežne stranice Filozofska fakullteta Ljubljanja
2018 INTERNATIONAL DAY OF UNIVERSITY SPORT (IDUS) -košarka 3x3 letak, mrežna stranica HASS/FISU/UNESCO
2018 odbojka, odbojka na pijesku, futsal, košarka, stolni tenis bilten HASS
2018 Odbojka m i ž, košarka m i ž, futsal m i ž, badminton m i ž , stolni tenis m i ž, tenis m i ž, squash m i ž, ZSSS
2017 Orijentacijski tjedan FF-a - promidžba nastavnih aktivnosti Katedre (radionice, info pult) plakat, brošure FF/Samostalna katedra za kineziologiju
2017 Orijentacijski tjedan FF-a- promidžba izvannastavnih aktivnosti Katedre (radionica, info pult) plakat, brošure FF/Sportska udruga FF-a
2017 Univerzijada, Taipei plakati, mrežne stranice, brošure, mediji(TV, radio, tisak)
2017 Europsko sveučilinšmo prvenstvo,Corum,Turska, futsal/ž plakati, mrežne stranice, brošure, mediji(TV, radio, tisak) EUSA/HAAS
2017 Univerzitetna regata osmercov na Dravi“ Maribor,Slovenija letak,plakat Univerza u Mariboru
2017 Badmintonski turnir "Sarajevo Open " m i ž letak ADA badminton league
2017 Badminton, odbojka, stolni tenis, futsal bilten HASS
2017 Odbojka m i ž, košarka m i ž, futsal m i ž, badminton m i ž , stolni tenis m i ž, tenis m i ž, squash m i ž, ZSSS
2016 Orijentacijski tjedan FF-a - promidžba nastavnih aktivnosti Katedre (radionice, info pult) plakat, brošure FF/Samostalna katedra za kineziologiju
2016 Orijentacijski tjedan FF-a- promidžba izvannastavnih aktivnosti Katedre (radionica, info pult) plakat, brošure FF/Sportska udruga FF-a
2016 Europske sveučlišne igre EUG Zagreb-Rijeka plakati, mrežne stranice, brošure, mediji(TV, radio, tisak) EUSA/HAAS
2016 Badmintonski turnir "Li Ning Finals 2016"m i ž letak, mrežna stranica Športni center "Dolgi most", Ljubljana
2016 Odbojka na pijesku, stolni trenis,košarka, futsal bilten HASS
2016 Odbojka m i ž, košarka m i ž, futsal m i ž, badminton m i ž , stolni tenis m i ž, tenis m i ž, squash m i ž, ZSSS
0 Međunarodna natjecanja sa sudjelovanjem studenata FF-a
0 Međunarodni turniri studenti FF-a
0 Državno sveučilišno prvenstvo sa sudjelovanjem studenata FF-a
0 Prvenstvo Sveučilišta u Zagrebu
0 plivanje m i ž, rolanje m i ž, judo m, karate ž, šah m i ž, odbojka na pijesku m i ž, veslanje m i ž, kros m i ž ZSSS
0 e-sport m, streljaštvo m i ž ZSSS
0 Prvenstvo djelatnika Sveučilišta u Zagrebu
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 Javno predavanje Živjeti Fer play Goran Marić MNK Uspinjača Gimka Zagreb
2020 Izvođenje obrazovnog progama Poduka skijaške tehnike Nikolina Skender Ski škola Mobi&Levi La villa, Italija
2020 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2020 Izvođenje obrazovnog progama Total body workout Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2020 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika, Aerobic, Zumba, Pilates Nikolina Skender SRD Nixa Zagreb
2020 Izvođenje obrazovnog progama Jedrenje Goran Marić SailWeek Academy Richmond, United Kingdom
2020 Izvođenje obrazovnog progama Funkcionalni trening, HIIT, kružni trening Goran Marić d.o. o Vita fitness and SPA centar, SRD"MOJO", Core gym Zagreb
2020 Izvođenje obrazovnog progama Univerzalna sportska škola za djecu Goran Marić Malonogometna akademija MNK"Uspinjača Gimka" Zagreb
2019 Javno predavanje Bonton ponašanja u sportu Goran Marić MNK Uspinjača Gimka Zagreb
2019 Izvođenje obrazovnog progama Poduka skijaške tehnike Nikolina Skender Ski škola Mobi&Levi La villa, Italija
2019 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2019 Izvođenje obrazovnog progama Total body workout Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2019 Izvođenje obrazovnog progama Step aerobic Svetlana Božić Fuštar World class West in Zagreb
2019 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika, Aerobic, Zumba, Pilates Nikolina Skender SRD Nixa Zagreb
2019 Izvođenje obrazovnog progama Jedrenje Goran Marić SailWeek Academy Richmond, United Kingdom
2019 Izvođenje obrazovnog progama Funkcionalni trening, HIIT, kružni trening Goran Marić d.o. o Vita fitness and SPA centar, SRD"MOJO", Core gym Zagreb
2019 Izvođenje obrazovnog progama Univerzalna sportska škola za djecu Goran Marić Malonogometna akademija MNK"Uspinjača Gimka" Zagreb
2018 Javno predavanje Prevencije nasilja u sportu Goran Marić MNK Uspinjača Gimka Zagreb
2018 Izvođenje obrazovnog progama Stress free friday- aqua aerobic Nikolina Skender Sport Educa Tuheljske toplice
2018 Izvođenje obrazovnog progama Be active night Nikolina Skender Središnji i državni ured za sport, Savez sportske rekreacije Zagreb
2018 Izvođenje obrazovnog progama Poduka skijaške tehnike Nikolina Skender Ski škola Mobi&Levi La villa, Italija
2018 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2018 Izvođenje obrazovnog progama Total body workout Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2018 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika, Aerobic, Zumba, Pilates Nikolina Skender SRD Nixa Zagreb
2018 Izvođenje obrazovnog progama Jedrenje Goran Marić SailWeek Academy Richmond, United Kingdom
2018 Izvođenje obrazovnog progama Funkcionalni trening, HIIT, kružni trening Goran Marić d.o. o Vita fitness and SPA centar, SRD"MOJO", Core gym Zagreb
2018 Izvođenje obrazovnog progama Univerzalna sportska škola za djecu Goran Marić Malonogometna akademija MNK"Uspinjača Gimka" Zagreb
2017 Izvođenje obrazovnog progama Poduka skijaške tehnike Nikolina Skender Ski škola Mobi&Levi La villa, Italija
2017 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2017 Izvođenje obrazovnog progama Total body workout Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2017 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika, Aerobic, Zumba, Pilates Nikolina Skender SRD Nixa Zagreb
2017 Izvođenje obrazovnog progama Jedrenje Goran Marić SailWeek Academy Richmond, United Kingdom
2017 Izvođenje obrazovnog progama Funkcionalni trening, HIIT, kružni trening Goran Marić d.o. o Vita fitness and SPA centar, SRD"MOJO", Core gym Zagreb
2016 Izvođenje obrazovnog progama Dan za zdravlje Nikolina Skender Savez sportske rekreacije Zagreb
2016 Izvođenje obrazovnog progama Poduka skijaške tehnike Nikolina Skender Ski škola Mobi&Levi La villa, Italija
2016 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2016 Izvođenje obrazovnog progama Total body workout Vesna Alikalfić SRD "Aloha" Zagreb
2016 Izvođenje obrazovnog progama Korektivna gimnastika, Aerobic, Zumba, Pilates Nikolina Skender SRD Nixa Zagreb
2016 Izvođenje obrazovnog progama Jedrenje Goran Marić SailWeek Academy Richmond, United Kingdom
2016 Izvođenje obrazovnog progama Funkcionalni trening, HIIT, kružni trening Goran Marić d.o. o Vita fitness and SPA centar, SRD"MOJO", Core gym Zagreb
202 Izvođenje obrazovnog progama Step aerobic Svetlana Božić Fuštar World class West in Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2020 Pro bono konzultantski rad Vesna Alikafić ZSSS Ured za sport Zagreb
2020 Europski tjedan sporta" BeActive" Košarkaški turnir Kako si ? u sjećanje na Emila Š. Ministarsvo turizma i sporta/Katedra/ Sportska Udruga FF/Kako si?/Forum za održivi razvoj, Zeleni prozor SRC Jarun, Zagreb
2019 Pro bono konzultantski rad Vesna Alikafić ZSSS Ured za sport Zagreb
2018 Pro bono konzultantski rad Vesna Alikafić ZSSS Ured za sport Zagreb
2017 Pro bono konzultantski rad Vesna Alikafić ZSSS Ured za sport Zagreb
2017 Studentski dan sporta HASS Varaždin,Zagreb
2016 Studentski dan sporta HASS Varaždin,Zagreb
0 Studentski dan sporta HASS Varaždin,Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2020 Teoretsko praktična radionica UNTZKSZ Funkcionalni trening unastavi TZK u visokom obrazovanju Vesna Alikalfić, Svetlana Božić Fuštar
2020 Okrugli stol Središnji državni ured za sport Coaches in Organized Sports Vesna Alikalfić,Goran Marić
2020 Okrugli stol Središnji državni ured za sport Coaches in Health and Enhanced Physical Activities Vesna Alikafić, Goran Marić
2020 On -line radionica Sekcija za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva Kako biti trener Fitnessa i rekreacije u doba korone Nikolina Skender
2020 Teoretsko - praktična radionica HZUTS ( Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu Metodika poduke skijaške tehnike Nikolina Skender
2020 Okruli stol MNK Zagreb Gimka Omasovljenje malonogometnog sporta Goran Marić
2020 Radionica SailWeek Academy Metodika obuke jedrenja Goran Marić
2019 Radionica- Ljetna škola kineziologa RH Hrvatski kineziološki savez Odgovor kineziologije na zakonodavne aktivnosti u visokom obrazovanju Vesna Alikalfić, Svetlana Božić Fuštar
2019 Izlaganje Hrvatski kineziološki savez Odgovor kineziologije na suvremeni način života Svetlana Božić Fuštar
2019 Teoretsko - praktična radionica HZUTS ( Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu Metodika poduke skijaške tehnike Nikolina Skender
2019 Okruli stol MNK Zagreb Gimka Omasovljenje malonogometnog sporta Goran Marić
2019 Radionica Zagrebački savez sportske rekreacije- Sport za sve Nordic Walking-Healthy Living Nikolina Skender
2019 Radionica SailWeek Academy Metodika obuke jedrenja Goran Marić
2019 Radionica SD Zvrk Sport boost morning workout Svetlana Božić Fuštar
2019 Radionica SD Zvrk Grupni treninzi kao najlakši način za pokrenuti se i početi vježbati Svetlana Božić Fuštar
2018 Teoretsko - praktično predavanje UNTZKSZ Tabata protokol- primjena u nastavi TZK u visokom obrazovanju Vesna Alikalfić
2018 Radionica UNTZKSZ Tabata protokol- primjena u nastavi TZK u visokom obrazovanju Svetlana Božić Fuštar
2018 Radionica- Ljetna škola kineziologa RH Hrvatski Kineziološki Savez Primjeri dobre prakse u nastavi TZK na visokim učilištima RH Vesna Alikalfić, Svetlana Božić Fuštar
2018 Izlaganje Hrvatski Kineziološki savez Primjena ERR sustava poučavanja na kinezioloke aktivnosti fitness mix u nastavi TZK na FF Sveučilišta u Zagrebu Vesna Alikalfić
2018 Izlaganje Hrvatski kineziološki savez Uloga i značaj hidratizacije kod sudionika kinezioloških aktivnosati Vesna Alikalfić
2018 Radionica SRD MOJO Urban trening camp Vesna Alikalfić,Nikolina Skender
2018 Teoretsko - praktična radionica HZUTS ( Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu Metodika poduke skijaške tehnike Nikolina Skender
2018 Okruli stol MNK Zagreb Gimka Omasovljenje malonogometnog sporta Goran Marić
2018 Radionica SailWeek Academy Metodika obuke jedrenja Goran Marić
2017 Radionica- Ljetna škola kineziologa RH Hrvatski kineziološki savez Kineziološke kompetencije kineziologa u nastavnim zvanjima Svetlana Božić Fuštar
2017 Teoretsko - praktično predavanje Samostalna katedra za kineziologiju Samoobrana- Primjena u nastavi TZK na FF Vesna Alikalfić
2017 Teoretsko - praktično predavanje UNTZKSZ Elastične trake- primjena nastave TZK u visokom obrazovanju Vesna Alikalfić
2017 Radionica UNTZKSZ Elastične trake- primjena nastave TZK u visokom obrazovanju Svetlana Božić Fuštar
2017 Izlaganje Kineziološki fakultet u Zagrebu Weight control behaviors among Croatian university students Vesna Alikalfić
2017 Radionica SRD MOJO Urban trening camp Vesna Alikalić
2017 Teoretsko - praktična radionica HZUTS ( Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu Metodika poduke skijaške tehnike Nikolina Skender
2017 Radionica SailWeek Academy Metodika obuke jedrenja Goran Marić
2016 Teoretsko - praktična radionica Udruga nastavnika TZK Sveučilišta u Zagrebu-UNTZKSZ Tenis u nastavi TZK na Sveučilištu u Zagrebu Vesna Alikalfić, Svetlana Božić Fuštar
2016 Radionica- Ljetna škola kineziologa RH Hrvatski kineziološki savez Kineziologija u visokom brazovanu i korelacija s ENAS-om Svetlana Božić Fuštar
2016 Teoretsko praktično predavanje Samostalna katedra za kineziologiju Strech&relax- Primjena u nastavi TZK na FF Vesna Alikalfić
2016 Teortasko - praktično predavanje Samostalna katedra za kineziologiju Samoobrana- Primjena u nastavi TZK na FF Vesna Alikalfić
2016 Teoretsko - praktično predavanje UNTZKSZ Tonning- ball- primjena u nastavi TZK u visokom obrazovanju Vesna Alikalfić
2016 Teoretsko - praktično predavanje UNTZKSZ Strech-relax- primjena u nastavi TZK u visokom obrazovanju Vesna Alikalfić
2016 Radionica UNTZKSZ Toning- ball- primjena u nastavi TZK u visokom obrazovanju Svetlana Božić Fuštar
2016 Radionica UNTZKSZ Strech-relax- primjena u nastavi TZK u visokom obrazovanju Svetlana Božić Fuštar
2016 Teoretsko praktična radionica UNTZKSZ Dinamička neuromuskulatna stabilizacija Svetlana Božić Fuštar
2016 Teoretsko - praktična radionica MBS Movement Balance System Florida news-najbolje vježbe za uspjeh u sportu, fitnessu i rehabilitaciji Nikolina Skender
2016 Teoretsko - praktična radionica HZUTS ( Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu Metodika poduke skijaške tehnike Nikolina Skender
2016 Radionica SailWeek Academy Metodika obuke jedrenja Goran Marić
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici