Naziv
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Organizacijska jedinica
Samostalna katedra za kineziologiju
ECTS bodovi
0
Šifra
50927
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe: tjelesna i zdravstvena kultura
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.
Sadržaj
 1. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti (KA): Atletika (Sportsko hodanje, Jogging); Sportovi s reketom (Badminton, Stolni tenis); Fitness programi (Fitness mix, Aerobika mix, Pilates mix, Morning workout, Stretch&relax, Nordijsko hodanje, Fit &Fun); Sportovi s loptom (Mali nogomet, Košarka, Odbojka, Rukomet); Borilački sportovi i vještine (Wing tzun/Kung fu, MMA – mixed martial arts, Taiji (Taijiquan), Nanbudo, Karate, Samoobrana); Sportovi u vodi (Plivanje, Vaterpolo); Plesni izrazi (Društveni ples, Dance mix, Trbušni ples, Klasični balet, Jazz dance, Suvremeni ples, Street dance, Salsa, Zumba, Narodni ples); Plesne navijačke skupine (Cheer i pom pon dance); Strateške misaone igre (Šah, Kineski šah/Xiangqi, GO/Weiqi), Pješačko-planinarske ture, Zdravstveni program (Zdravstveno usmjerena tjelovježba); Ostale kineziološke aktivnosti, obzirom na interes studenata te materijalne i ostale nužne uvjete provođenja
 2. B program – fakultativne interesne kineziološke aktivnosti (KA) uz novčanu participaciju: Fitness programi (Joga, Fitness teretana, Aerobika u vodi), Klizanje, Koturaljkanje, Streljaštvo, Bowling, Squash, Slobodno penjanje na umjetnoj stijeni, Tenis, Jahanje, Veslanje, Sinkronizirano plivanje, Jedrenje, Skijanje; Ostale kineziološke aktivnosti, obzirom na interes studenata te materijalne i ostale nužne uvjete provođenja
 3. C program – kineziološke aktivnosti (KA) za studente s invaliditetom
 4. D program – izborne kineziološke aktivnosti (KA) za studente viših godina studija
 5. E program – auditorne vježbe: edukativne tribine, seminari, radionice, tečajevi i ostalo
 6. F program – putovanja i izleti s organiziranom nastavom iz TZK

Ishodi učenja
 1. ISHODI NA RAZINI PROGRAMA: Koristiti motorička znanja i vještine (osnovnih i naprednih) pojedine kineziološke aktivnosti;
 2. Razviti sposobnosti i osobine koje doprinose uspješnijem studiranju i kasnijem učinkovitom obavljanju poziva;
 3. Razviti trajnu potrebu redovite tjelovježbe u svrhu očuvanja zdravlja i poboljšanja kvalitete života;
 4. Kreirati aktivni odmor (aktivna stanka između učenja, na poslu, tijekom slobodnog vremena);
 5. Sudjelovati u timskom radu;
 6. ISHODI NA RAZINI PREDMETA: Primijeniti nekoliko osnovnih i specifičnih vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost
 7. Kombinirati osnovne elemente pojedine kineziološke aktivnosti
 8. Usvojiti pravila pojedine kineziološke aktivnosti
 9. Pokazati pravilno izvođenje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti
 10. Primijeniti vježbe istezanja za pojedinu kineziološku aktivnost
Metode podučavanja
1. metode prikazivanja motoričkog zadatka: metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda oponašanja i poistovjećivanja, metoda pokazivanja (demonstracije) 2. metode učenja: sintetička, analitička, kombinirana, situacijska, vizualizacijska – nemotorička metoda 3. metode uvježbavanja: - metoda uvježbavanja (usvajanja) nepoznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardnoga izvođenja, metoda predvježbi, metoda ponavljanja poznatoga - metoda uvježbavanja (usavršavanja) poznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardno-ponavljajućega izvođenja, metoda varijabilnoga izvođenja, metoda situacijskoga izvođenja 4. metode vježbanja: intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja 5. metode sigurnost: metoda sprječavanja ili prevencije, metoda čuvanja ili zaštite, metoda pomaganja ili asistencije 6. metode nadzora: metoda praćenja vježbanja, metoda usmjeravanja vježbanja, metoda zaustavljanja vježbanja 7. pomoćni postupci verbalne (brojanje, slogovanje, uzvikivanje) i neverbalne (pokazivanje (gestikulacija) rukama, pljeskanje, lupkanje, glazba, zviždanje) komunikacije 8. ostalo Odabrane metode rada koriste se po potrebi tijekom provedbe pojedinih kinezioloških aktivnosti.
Metode ocjenjivanja
Predmet Tjelesna i zdravstvena kulture nema brojčane ocjene, a za sada niti ECTS bod(ove). Za izvršenje obveza na predmetu TZK potrebni su redovni dolasci, zalaganje i aktivno sudjelovanje na 80% od ukupnog broja sati nastave (30 nastavnih sati semestralno, 2 sata tjedno x 45 min).

Obavezna literatura
 1. Nema obvezne literature iz predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture budući da se ne polaže ispit. Studente se upućuje na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, uz poboljšanje i očuvanje zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sporta, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tijekom cijelog života, novosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.
Dopunska literatura
 1. Zbornici radova ljetnih škola kineziologa RH. Dostupno na: http://www.hrks.hr/zbornici.htm
 2. Tempus projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities. Dostupno na : http://www.eduquality-hr.com/
 3. Neljak, B., Caput-Jogunica, R. (2012). Kineziološka metodika u visokom obrazovanju. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Kulier, I. (2010). Zbogom debljino – strategija mršavljenja. Knjiga. Zagreb. V.B.Z. d.o.o.
 5. Moore, A. (2010). Standardni plesovi. Zagreb: Znanje.
 6. Milanović, D. (2009). Teorija i metodika treninga. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Klavora, P. (2009). Introduction to kinesiology: a biophysical perspective. Toronto: Sport Books Publisher.
 8. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 9. Škof, B. (2007). Šport po meri otrok in mladostnikov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 10. Jukić, I., Marković. G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 11. Prskalo, I. (2004.) Osnove kineziologije, udžbenik za studente učiteljskih škola. Petrinja: Visoka učiteljska škola.
 12. Sertić, H. (2004). Osnove borilačkih sportova, Zagreb. Kineziološki fakultet.
 13. Janković, V., N. Marelić (2003) Odbojka za sve, Zagreb: Autorska naklada.
 14. Wilson, L. (2003). Ultimate Guide to Cheerleading. New York
 15. Kulier, I. (2001). Što jedemo. Zagreb: Impress.
 16. Anderson, B. (2001). Stretching. Zagreb: Gopal.
 17. Čorak, N. (2001). Fitness Bodybuilding. Zagreb: Hinus.
 18. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001). Kontracepcija - vodič kroz metode i sredstva za spriječavanje trudnoće, Zagreb
 19. Maheśvarananda, P. M. (2000). Sustav joga u svakodnevnom životu. Ibera Verlang, Beč.
 20. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu
 21. Dick, F. W. (1997). Sports Training Principles. London. A C Black.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 5. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 6. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 7. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 8. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 9. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 10. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 11. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 12. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 13. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 14. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 15. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 16. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 17. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 18. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 19. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 20. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 21. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 22. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 23. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 24. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 26. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 27. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 28. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 29. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 30. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 31. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 32. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 33. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 34. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 35. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 36. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 37. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 38. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 39. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 40. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 41. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 42. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 43. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 44. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 45. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar