Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
ponedjeljak 14,00-15,00; petak 11,30-12,30
Soba
C-111
Telefon
4092-151
E-mail
kjstarce@ffzg.hr

Kornelija Jurin Starčević rođena je 1973. godine u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala je 1998. godine na dvopredmetnom povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Odslušala je četverogodišnji studij turkologije. Magistrirala je 2005. godine, a doktorirala 2012. godine obranivši na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorsku disertaciju „Osmanski krajiški prostor: rat i društvo u jadransko-dinarskom zaleđu u 16. i 17. stoljeću“. Na Odsjeku za povijest zaposlena je od 2000. godine, a od 2006. godine predaje i na Katedri za turkologiju. Radila je na više znanstvenih projekata (Croato Turcica, Turski izvori za demografsku povijest hrvatskih prostora i okruženja (16. do 18. stoljeće), Evliya Chelebi and Croats, new perspectives). Znanstveni i istraživački interesi Kornelije Jurin Starčević vezani su uz hrvatsku povijest u ranom novom vijeku, poglavito društvenu, gospodarsku, urbanu, demografsku i vojnu povijest hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću, povijest Osmanskog Carstva u imperijalnom i regionalnom kontekstu, povijest granica i pograničnih društava, povijest ustrojavanja i funkcioniranja osmanskog vojnokrajiškog sustava na području današnje Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Istraživala je i osmansku imperijalnu baštinu u Hrvatskoj. Članica je više strukovnih udruga, od čega posebno ističe članstvo u International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIÉPO).