Naziv
Slovačka drama i kazalište
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
118201
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje teorijom dramske književnosti, upoznavanje studenata s povijesnim razvojem slovačke drame i slovačkoga kazališta, upoznavanje odrednica i smjernica suvremene slovačke drame, odnosno kazališta, te osposobljavanje studenata za kritičko čitanje i tumačenje dramskih tekstova, te usmenu i pismenu prezentaciju analiza.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Ciljevi kolegija. Obveze studenata.
 2. Teorija dramske književnosti - drama kao rod i drama kao vrsta, pojam dramatičnosti, predstava, struktura dramskoga teksta, kompozicija drame.
 3. Teorija dramske književnosti - dramske vrste, razvoj drame.
 4. Povijest slovačke dramske književnosti - renesansa, barok i klasicizam. Jan Chalupka.
 5. Povijest slovačke dramske književnosti - romantizam i realizam. Jan Palarik. Hviezdoslav. Jozef Gregor Tajovsky.
 6. Povijest slovačke dramske književnosti - 20. stoljeće. Ivan Stodola. Julius Barč-Ivan. Ivan Bukovčan. Peter Karvaš. Stanislav Štepka.
 7. Pregled povijesti slovačkoga kazališta - od početaka do 40-ih godina 20. stoljeća.
 8. Pregled povijesti slovačkoga kazališta - od 40-ih godina 20. stoljeća do baršunaste revolucije (1989. godine).
 9. Slovačka drama i kazalište 90-ih godina 20. stoljeća.
 10. Analiza drame - Karol Horak: Skaza futbalu v meste K.
 11. Analiza drame - Mikulaš Kočan: Husky, husky, kam letite?
 12. Analiza drame - Jan Uličiansky: Alergia
 13. Analiza drame - Viliam Klimaček: Smrtičky a vraždenička
 14. Analiza drame - Martin Čičvak: Dom kde se to robi dobre
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 2. opisati, komentirati i usporediti povijesna razdoblja slovačke književnosti na temelju specifičnih književnoteorijskih tumačenja slovačkih književnih djela i povijesti kazališta
 3. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja stranog jezika i preuzeti osobnu i timsku odgovornost u odlučivanju i provođenju stručno-znanstvene djelatnosti
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, studentska izlaganja i prezentacije, rad na tekstu, zajedničke analize i diskusije, mentorstvo.
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja, provjera izvršavanja studentskih obveza (redovito prisustvovanje nastavi, redovito obavljanje zadataka i aktivno sudjelovanje u nastavi, čitanje lektire i pisanje Dnevnika čitanja, pisanje i usmena prezentacija najmanje jednoga seminarskog rada).

Obavezna literatura
 1. Karol Horak: Skaza futbalu v meste K.
 2. Mikulaš Kočan: Husky, husky, kam letite?
 3. Jan Uličiansky: Alergia
 4. Viliam Klimaček: Smrtičky a vraždenička
 5. Martin Čičvak: Dom, kde sa to robi dobre
 6. Jan Chalupka - djelo po izboru
 7. Jan Palarik - djelo po izboru
 8. Jozef Gregor-Tajovsky - djelo po izboru
 9. Ivan Stodola - djelo po izboru
 10. Julius Barč-Ivan - djelo po izboru
 11. Ivan Bukovčan - djelo po izboru
 12. Peter Karvaš - djelo po izboru
 13. Stanislav Štepka - djelo po izboru
Dopunska literatura
 1. Cesnakova-Michalcova, M.: Z divadelnych počiatkov na Slovensku, NDC, Bratislava 1997.
 2. Mistrik, M.: Slovenske divadlo v 20. storoči, VEDA, Bratislava 1999.
 3. Pašteka, J.: Pohlady na slovensku dramatiku, divadlo a kritiku,I.-II., NDC, Bratislava 1998.
 4. Solar, M.: Teorija književnosti, ŠK, Zagreb 1986.
 5. Stričević-Kovačević, Z: Između dviju pozornica. Slovačka drama i kazalište te hrvatsko-slovačke kazališne veze, HSN, Zagreb 2017.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij