dr.sc. Danijela Lugarić Vukas, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
petak, 10-11 sati
Soba
B-208
Telefon
+38516120108
E-mail
dlugaric@ffzg.hr

Rođena u Zagrebu 1979. U ožujku 2010. pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila disertaciju pod nazivom "Ruski bardi. Modusi popularnog u ruskoj kantautorskoj poeziji B. Okudžave i V. Vysockog". Od 2005. godine održava nastavu na Katedri za rusku književnost pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Održala je pozvana predavanja na Stony Brook Universityju (2010), tijekom ljetnog instituta The New York-St. Petersburg Institute of Cognitive and Cultural Studies, Filološki fakultet, Sankt-Peterburg, Ruska Federacija (2009, 2011, 2014) te na Odjelu za ruski jezik i književnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru (2012). Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama te od 2005. objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim publikacijama. Više je puta boravila na stručnim usavršavanjima na Filološkom fakultetu u Sankt-Peterburgu, na Universität Konstanz te na University of California, Berkeley. Dobitnica je stipendija DAAD-a 2004; stipendije Ruske Federacije 2006; stipendije Junior Faculty Development Program 2011. godine. Dugogodišnja je suradnica New York-St. Petersburg of Linguistics, Cognition and Culture (http://www.nyi.spb.ru/genInfo/). Godine 2014. tijekom ljetnog instituta je održavala nastavu u trotjednom trajanju (naziv kolegija: Cultural Memory, Trauma and the Body, s Dijana Jelača, SAD). Održavala je nastavu na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture (2014/2015). Nositeljica je osam kolegija iz književnosti na studiju Ruskoga jezika i književnosti. Dosad je surađivala na dva projekta MZOS-a (Enciklopedija hrvatske književnosti te Suvremena ruska književnost). Trenutno je suradnica na projektima Hrvatske zaklade za znanost "Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća" (2014-2018, voditeljica: dr. sc. Jasmina Vojvodić, izv. prof.) i "Ekonomski temelji hrvatske književnosti" (2017-2021, voditeljica: doc. dr. sc. Maša Kolanović). U travnju 2015. bila je suorganizatorica znanstvenog simpozija "The Future(s) of Post-Socialism" pri Stony Brook Universityju (http://www.stonybrook.edu/commcms/psri/events/symposium.html). U rujnu 2015. s Institutom za mađarsku književnost i kulturalne studije (ELTE, Budimpešta) organizirala je međunarodni skup "Mit, trauma i sjećanje u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim kulturama" (http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/?page_id=655). Predstojnica je Zavoda za znanost o književnosti i urednica treće serije Biblioteke L. http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/ Do sada je objavila niz znanstvenih i stručnih radova te prijevoda, kao i sljedeće autorske i uredničke knjige: 1. The Future of (Post)Socialism, ur.: J. F. Bailyn, Dijana Jelača, Danijela Lugarić (u tisku, 2018, SUNY Press) 2. Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije, ur. Danijela Lugarić Vukas (2017, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 3. The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other, ur.: Dijana Jelača, Maša Kolanović i Danijela Lugarić (2017, Palgrave Macmillan) 4. Myth and Its Discontents: Precarious Life of Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature, ur.: Danijela Lugarić, Milka Car i Gábor Tamás Molnár (2017, Praesens Verlag) 5. Ruski bardi. Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog, Zagreb: Naklada Ljevak, 2011. Trenutno završava monografiju "Izleti u Drugo: mit, klasa i rod (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi)" (tisak - proljeće 2019). Cjelovita bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265032

- suradnica na projektima:

MZOS - Hrvatska književna enciklopedija (dr. sc. Dubravka Oraić Tolić, red. prof.) - 2004-2013.
MZOS - Suvremena ruska književnost (dr. sc. Josip Užarević, red. prof.) - 2013-2014.
Hrvatska zaklada za znanosti - Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (dr. sc. Jasmina Vojvodić, izv. prof.) - 2014-2018.
Hrvatska zaklada za znanost - Ekonomski temelji hrvatske književnosti (dr. sc. Maša Kolanović, doc.) - 2017-2021.

- predstojnica Zavoda za znanost o književnosti pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti (http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/)

Izabrana bibliografija

*Knjige*


1. "The Future of Post-Socialism" (u postupku objavljivanja, SUNY Press) (urednička knjiga) (2018)

2. "Kulturna povijest Oktobarske revolucije - sto godina kasnije" (Filozofski fakultet / Zavod za znanost o književnosti) (2017) (urednička knjiga)

3. "The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other" (2017, Palgrave Macmillan) (urednička knjiga)

4. "Myth and Its Discontents: Precarious Life of Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature" (2017, Praesens Verlag) (urednička knjiga)

5. "Ruski bardi. Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog" (2011, Naklada Ljevak) (autorska monografija)


*Znanstveni radovi (izbor)*


1. Living vnye: The example of Bulat Okudzhava’s and Vladimir Vysotskii’s avtorskaia pesnia. // Euxeinos. Culture and Governance in the Black Sea Region. (2018)

2. О матрифокальном мифе о русской женщине (в литературных произведениях И. Грековой, Н. Баранской и Л. Петрушевской. // Russian literature. (2017)

3. Introduction. Cultural Capitalism the (Post)Yugoslav Way // The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia / Jelača, D.; Kolanović, M.; Lugarić, D. (ur.). Palgrave Macmillan, 2017. Str. 1-20.

4. Introduction: Voices from within the Otherness // Myth and Its Discontents: Precarious Life of Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature (ur. Danijela Lugarić, Milka Car i Gábor Tamás Molnár), 2017, Wien: Praesens Verlag. Str. 7-22.

5. Ličnoe kak političeskoe: feministskie manifesty v pozdnem socializme i povest’ Vremja noč (1992) Ljudmily Petruševskoj // Zbornik Matice srpske za slavistiku. 90 (2016); 121-135 (članak, znanstveni).

6. Tijelo-(jezični) identitet i tijelo-referenca (o traumi i ratu u knjigama Rat nema žensko lice i Dječaci od cinka Svetlane Aleksievič) // Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi (ur. Jasmina Vojvodić), 2016, Zagreb: Disput. Str. 229-246.

7. (Meta)utopija i mif: Ostrov Krym Vasilija Aksenova // Krizis utopii? Smeny epoh i ih otraženie v slavjanskih literaturah 20-go i 21-go stoletij (Utopie in der Krise? Zeitenwenden und ihre Verarbeitung in slavischen Literaturen des 20. und 21. Jahrhunderts) / Andrea Meyer-Fraatz und Olga Sazontchik (ur.). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016. Str. 91-104.

8. Mit o Leninu tijekom kasnog sovjetskog socijalizma: ukletologija u “kinoleninijani”// Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. 178 (4) (2016); 133-143.

9. Kommunal’naja kvartira kak geterotopija. // Literatūra – Research Journal for Literary Scholarship. 57 (5) (2015); 198-210.

10. Boško Buha i Pavlik Morozov: novi (jugoslavenski / sovjetski) čovjek u tijelu malenog dječaka. // Narodna umjetnost. 51 (2014), 2; 133-154.

11. Witnessing the Unspeakable: On Testimony and Trauma in Svetlana Alexievich’s The War’s Unwomanly Face and Zinky Boys // Kul’tura i tekst. 3 (18) (2014); 19-39.

12. Književnost u doba bloga (o Majetićevoj književnosti nastaloj na blogu). // Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti. LVII (2014), 3-4. Str. 273-292.

13. Aspekti nomadizma u poeziji Vladimira Vysockog. // Nomadizam (ur. J. Vojvodić). Zagreb: Disput. Str. 205-218.

14. „Siva zona“ kulture: kantautorska poezija između dopuštenosti i zabranjenosti. // Slovanský svět: známý či neznámý? / Kateřina Kedron; Marek Příhoda (ur.). Prag: Červený Kostelec, 2013. Str. 109-116.

15. Komunalni pakleni šund: sjećanja na komunalni stan u postsovjetskoj Rusiji // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. 3-4 (2013), 169-170. Str. 11-22.

16. Queer in transition // Universals and Contrasts / J. F. Bailyn, A. A. Maslennikova, I. Kalinowska-Blackwood (ur.). Sankt-Petersburg: NIU-VŠE, 2012. Str. 53-63.

17. Hrvatski putnici o Moskvi: od „trećeg Rima“ (grad kao hram) do središta „Treće internacionale“ (grad kao pozornica) // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLIV / 2012 broj 163 (1). Str. 131-137.

18. Perenos v zagadke / zagadka perenosa (o „novyh detektivah“ B. Akunina) // Russian literature. Broj 69 (2011). Str. 81-95.

19. Smrtonosna privlačnost i zemaljska hrana: neki aspekti značenja majke (crne / neobrađene / vlažne / rodne) zemlje u ruskoj kulturi // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLIII / 2011 broj 160 (2). Str. 45-52.

20. „Ja sam sama sebi i Bog i sudba“ – elementi antimodernizma u stvaralaštvu Josipa Kosora // Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti. LIV (2010), 1-2 (1-125). Str. 23-40.

21. Sovjetski kruh u masovnoj i popularnoj artikulaciji: od ozbiljnosti i „svega“ preko sjete i sjećanja do praznine stereotipa. // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLII / 2010 broj 155 (1). Str. 99-110.

22. Simbolički dalekozor: Flakerova Proza u trapericama // Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti. 3-4 (2009). Str. 169-184.

23. Referencija “praznine” i/ili praznina “referencija”: jedno čitanje romana Čapaev i Praznina Viktora Pelevina. // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLI / 2009 broj 151 (1). Str. 103-110.

24. Jeans Style: Aleksandar Flaker and Popular Culture // Kultur in Reflexion: Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften / Kulcsár Szabó, Ernö; Oraić Tolić, Dubravka (ur.). Wien: Wilhelm Braumueller Universitäts-Verlagsbuchhandlung Ges.m.b.H., 2008. 93-103.

25. Kalendar i (ne)vrijeme: što boli Bitovljeve junake? Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XL / 2008 broj 149 (3). Str. 51-57.

26. Durch die Austrocknung des Schlammigen teiches bis zur nicht-Identitaet. // Neohelicon. XXXII / 2 (2005). Str. 505-519.

27. Dijalog književnosti i filma u suvremenoj ruskoj masovnoj kulturi (na primjeru Tarasa Bul’be Bortka) // Forum: mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godište XLVIII. Knjiga LXXXI. Broj 10-12. Zagreb, zima 2009. Str. 1405-1424.

28. Ljudmila Petruševskaja: bajkovno u postmodernizmu // Zadarski filološki dani 1. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i. 21. svibnja 2005. / Babić, V. i dr. (ur.). Zadar: Media Zadar, 2007. Str. 373-391.

*Stručni radovi*

1. (Loša?) beskonačnost hibrida (Kritička recenzija zbornika Hibridni oblici u slavenskim kulturama – Gibridnye formy v slavjanskih kul'turah, gl. urednica: Natal'ja Zlydneva, Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2014) // Umjetnost riječi, 1-2 (1-160), 2016. Str. 144-148.

2. Izazovi pisanja povijesti (nacionalne) književnosti danas (Galina Ja. Il'ina: Hrvatska književnost 20. stoljeća – Horvatskaja literatura XX veka, Moskva: Indrik, 2015.) // Forum: mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 4-6, 2016. Str. 642-648.

3. Ruski postmodernizam iz hrvatske perspektive. // Hrvatska revija. 13 (2014) , 2; 103-104.
Dmitrij Prigov i poetika konceptualizma. // Treći program Hrvatskog radija. 85 (2013); 325-329.

4. Kalendar sjećanja ili nakon mladosti. // Hrvatska revija. 1-2 (2012) ; 170-172.

5. Pravo na stav // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLII / 2010 broj 157-158 (3-4). 153-153.

6. Koja lica kriju okrenuta leđa? // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XL / 2008 broj 149 (3). Str. 119-121.

7. Bodljikavi svijet i priče o ljubavi. // Književna republika. 4 (2006) , 1/2; 199-203.

8. Koja lica kriju okrenuta leđa?. // Književna smotra. 149 (3) (2008.) ; 119-121.

9. Zahtjev za drukčijom percepcijom. // Književna republika: časopis za književnost. 1-2 (2005.); 229-233.

10. Ljudmila Stefanova Petruševska: Novi doživljaji Elene Prekrasne. // Književna republika. 7-8 (2005); 95-110.

11. Karen Shakhnazarov’s Brand of Terror. // Art Margins. (2005). http://www.artmargins.com/index.php/archive/189-qthe-horseman-named-deathq-a-psychological-study-of-terror#ftn_artnotes1_13

*Prijevodi*

Zsuzsa Hetenyi: Dva lica raja – pornografija u teoriji, pornografija kod Nabokova // Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi (ur. Jasmina Vojvodić), 2016. Zagreb: Disput.

Renate Lachmann: Stradavajuće tjielo – groteskno tijelo // Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi (ur. Jasmina Vojvodić), 2016. Zagreb: Disput.

A. Meyer-Fraatz: Literatura kak popytka putešestvija k sebe? „V pustyne“, „Na rodine“, „Na zapad“ L’va Lunca (Književnost kao pokušaj putovanja prema sebi? U pustinji, Domovina, Na zapad! Leva Lunca) // Nomadizam (ur. J. Vojvodić), 2014. Str. 195-203.

M Banjanin: Between poetry and the visual arts: The flaneur in the city (Između poezije i likovnih umjetnosti: flâneur i grad // Nomadizam (ur. J. Vojvodić), 2014. Str. 421-431.

M. Lipoveckij: Predislovie, u: Paralogii: transformacii (post)modernistskogo diskursa v russkoj kul'ture 1920-2000-h godov (Paralogije. Transformacije (post)modernistisčkoga diskursa u kulturi od 1920-ih do 2000-ih godina. // Treći program Hrvatskoga radija, 83, 2013. Str. 255-269.

M. Kameda: Zagreb as a Fragile Cultural Center: From the View of Animation-making Production and its Representation in the former Yugoslavia (Zagreb kao krhko kulturno središte: s gledišta proizvodnje animiranog filma i njegove reprezentacije u bivšoj Jugoslaviji) // Imaginacije prostora: Centri i periferije – metropole i provincije u književnostima i kulturama Srednje Europe (ur. D. Oraić Tolić), Zagreb: Disput, 2013.

A. Rančin: Postmodernistskoe putešestvie v prostranstve i vremeni Borisa Akunina Altyn-tolobas (Postmodernističko putovanje u prostoru i vremenu u romanu Borisa Akunina Altyn-tolobas) // Transfer (ur. J. Vojvodić), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; 2012; 231-259.
H. Günther: „Vesma svoeobraznyj i vseobščij èkvivalent“. Den’gi v sovetskoj satiričeskoj literature 1930-h godov. („Posve osobiti opći ekvivalent“. Novac u sovjetskoj satiričnoj književnosti 1930-ih godina) // Transfer (ur. J. Vojvodić), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; 2012; 67-83.

K. V. Čistov: Specifika fol’klora v svete teorii informacii (Specifičnosti folklora u svjetlu teorije informacije) // Folklorna čitanka (ur. M. Hameršak, S. Marjanić), Zagreb: AGM; 2010; 139-158.

M. Banjanin: Transformations of Time: from Calendar to Cantus (Transformacije vremena: od kalendara do cantusa) // Kalendar (ur. J. Vojvodić), Zagreb: FF press; 2010; 147-160.
M. Bahtin: O metodologii gumanitarnyh nauk (O metodologiji humanističkih znanosti) // Quorum, 5-6 (2009), 128-129, sv. 100; 393-408.

G. Ja. Il’inina: Adriatičeskaja trilogija Nedel’ko Fabrio (Jadranska trilogija Nedjeljka Fabrija) // Književna republika, 5 (2007), 5/6; 24-30.

L. Anninskij: Miroslav Krleža v „strane volkov i samovarov“ (Miroslav Krleža u „zemlji vukova i samovara”) // Književna republika, 4 (2006), 1/2; 185-196.

G. Bednanics: From land to the city: Budapest in the poetry of the 19th century Hungary (Iz sela u grad: Budimpešta u mađarskom pjesništvu 19. stoljeća) // Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, Zagreb: FF press; 2006;147-160.

N. M. Vagapova: Dva podhoda k istoričeskim mifologemam (Dva pristupa povijesnim mitologemima: proza i drama Mire Gavrana) // Kazalište, 8 (2004), 17/18; 112-115.