Rusko-hrvatske književne i filmske veze na raskrižju (20. stoljeće)

Naziv
Rusko-hrvatske književne i filmske veze na raskrižju (20. stoljeće)
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
145548
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Namjera i cilj kolegija jest pokazati živopisnu, svježu ali i iznimno polemičnu sliku hrvatsko–ruskih (jugoslavensko-sovjetskih) književnih veza i dodira (kako na formalnoj, tako na dubokoj, unutarkulturnoj razini), koja ne zazire od političkih tonova i sudova. Glavna namjera kolegija jest revidirati neke općeprihvaćene mitove, ukazati na neke vrijedne no zanemarene publikacije te izložiti konkretne ruske i hrvatske arhivske dokumente i podatke koje pokazuju moduse i modele sovjetizacije, ali i intenzivne desovjetizacije hrvatske književnosti u drugoj polovici 20. st.
Sadržaj
 1. ŠTO JE „NAMA“ DALA OKTOBARSKA REVOLUCIJA?
 2. „PLJUNUO SAM“ NA PROVINCIJU I OTPUTOVAO U RUSIJU (KRLEŽIN IZLET U RUSIJU)
 3. ŽIVJELA SOVJETSKA HRVATSKA! AUGUST CESAREC I NJEGOVA RUSIJA
 4. SOLŽENICYN PRIJE SOLŽENICYNA - ANTE CILIGA U ZEMLJI VELIKE LAŽI I U SIBIRU, ZEMLJI PROGONSTVA I INDUSTRIJALIZACIJE
 5. SOCREALIZAM BEZ SOCREALIZMA – HRVATSKA POSLIJERATNA KNIŽEVNOST (1945.-1955.) U SOVJETSKIH RALJAMA
 6. KADA SU TITO I KRLEŽA REKLI „NE“…
 7. KEREMPUHOVO VEDRO KAZALIŠTE I PRVI ANTISOVJETSKI FILMOVI
 8. KOLOKVIJ
 9. FLAKEROVI HERETICI (RUSKA AVANGARDA I NEPODOBNI SOVJETSKI AUTORI KAO POLITIČKI MANIFEST JEDNE EPOHE)
 10. SOVJETSKI BRAT I(LI) AMERIČKI STRIC
 11. SOVJETSKO-JUGOSLAVENSKA FILMSKA KOPRODUKCIJA
 12. PROPALA ATLANTIDA (ISTOČNI EPISTOLAR PREDRAGA MATVEJEVIĆA)
 13. KONCEPTULANA PLJUSKA DUBRAVKE UGREŠIĆ
 14. KOLOKVIJ
 15. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ishodi učenja
 1. razumijevanje rusko-hrvatskih političkih, kulturoloških i književnih veza u kontekstu 20. stoljeća
 2. komparativna analiza najvažnijih problemskih situacija u istraživanju rusko-hrvatskih književnih i filmskih veza
 3. spoznavanje i izučavanje ključnih djela hrvatske književnosti s rusko (sovjetskom) tematikom
 4. otkrivanje ključnih hrvatskih i ruskih filmskih ostvarenja koja tematiziraju jugoslavensko-sovjetske odnose
Metode podučavanja
- izlaganje, analiza tekstova, diskusija, individualan pristup - power point prezentacija - internet - projekcije filmova i dokumentaraca
Metode ocjenjivanja
KOLOKVIJI, ISPIT, IZLAGANJE, SEMINARSKI RAD

Obavezna literatura
 1. Banac, I. Sa Staljinom protiv Tita
 2. Spehnjak, K. Javnost i propaganda
Dopunska literatura
 1. Izabran književna djela (A. Ciliga, M. Krleža, P. Matvejević, D. Ugrešić i dl.) te izabrana filmska ostvarenja (Veliki miting, Tajna dvorca I.B., itd.)

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar