Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtak, 10:00h-11:00h
Soba
C-213
Telefon
014092176
E-mail
ttrako@ffzg.hr

Dr. sc. TIJANA TRAKO POLJAK, rođena 1983., diplomirala je 2007. godine na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2008.-2014. zaposlena je na znanstvenom projektu „Modernizacija i identitet hrvatskog društva: socio-kulturne integracije i razvoj“ kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Odsjeku za sociologiju sudjeluje i u izvođenju nastave iz dodiplomskih kolegija „Uvod u socijalnu antropologiju“, „Socijalna ekologija“, „Etika okoliša“ i „Sociologija sela“. Godine 2013. dodijeljen joj je doktorat znanosti Sveučilišta u Zagrebu za doktorsku disertaciju naslovljenu „Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva“. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice te nastavno zvanje poslijedoktorandice (viša asistentica) 2014. godine. Od 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice.
Njeni istraživački interesi uključuju simbole identiteta, prije svega nacionalne simbole i rituale (s posebnim fokusom na jugoistočno europski, odnosno hrvatski nacionalni identitet), i to s naglaskom na mikro-sociološku perspektivu i simbolički interakcionizam. Njeni širi interesi uključuju i odnos čovjeka i okoliša (socijalna ekologija) te vizualnu sociologiju.
Kourednica je zbornika znanstvenih radova „Hrvatski identitet u promjeni?“ koji obrađuje različite dimenzije suvremenog hrvatskog identiteta, te je autorica nekoliko znanstvenih i stručnih radova i sudionica niza međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, gdje je predstavljala rezultate empirijskih istraživanja provedenih na hrvatskom društvu o: religijskim simbolima, značenjima simbola zastave Europske unije, odnosa prema različitim narodima i religijama, kulturnoj raznolikosti i očuvanju kulturne baštine, kao i iz područja socijalne ekologije i ruralne sociologije. Voditeljica je Uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja" (2020.-2024.).
Od 2008. članica je uredništva, od 2013. kourednica a od 2015. glavna i odgovorna urednica znanstvenog časopisa „Socijalna ekologija“.
Dobitnica je nekoliko stipendija od kojih je najistaknutija Fulbright stipendija vlade SAD-a u sklopu koje je 2011./2012. akademsku godinu provela na University of California Los Angeles. Nagrađivana je „Rektorovom nagradom“ Sveučilišta u Zagrebu te nagradom „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta. Članica je niza domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija, uključujući American Sociological Association, European Sociological Association, The Society for the Study of Symbolic Interactionism, Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog bioetičkog društva te članica predsjedništva Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Society for Rural Sociology (redovni član)
 • European Sociological Association (ESA) (redovni član)
 • Hrvatsko bioetičko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član, tajnica sekcije Sociologija religije)
 • International Sociological Association (ISA) (redovni član)
 • Odjel za ekologiju, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Filozofski fakultet Zagreb (voditeljica)
 • Rural Sociological Society (redovni član)
 • Savjet European Social Survey - članica, European Social Survey, koordinator za RH: Filozofski fakultet Zagreb
 • Society for the Study of Symbolic Interaction (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 8. Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva 'Hrvatsko društvo i COVID-19 pandemija: Kriza kao prilika?’, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
Vidjeti: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304823