Naziv
Diskurs i dijaloški sustavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
125424
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je da studenti steknu osnovna saznanja i razumijevanje problema vezanih za dizajn, razvoj, vrednovanje i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku te znanje najmanje jednog specifičnog područja unutar dijaloških sustava. Studenti će imati mogućnost upoznati se s originalnim i suvremenim radom u području dijaloga i diskursa i poticat će se na prikupljanje, analizu i obradu svojih podataka.
Sadržaj
 1. Uvod - temeljni pojmovi.
 2. Pregled istraživačkih paradigmi ljudske i strojne obrade diskursa i dijaloga (1. dio).
 3. Pregled istraživačkih paradigmi ljudske i strojne obrade diskursa i dijaloga (2. dio).
 4. Računalna obrada diskursa.
 5. Računalna obrada dijaloga.
 6. Računalna pragmatika.
 7. Abdukcija.
 8. Razlučivanje referencija.
 9. Interpretacija i generiranje govornih činova.
 10. Interpretacija i generiranje strukture diskursa i koherentnih sveza.
 11. Prikupljanje podataka za razvoj pragmatičkih jezičnih resursa.
 12. Antoacija pragmatičkog jezičnog resursa.
 13. Analiza pragmatičkog jezičnog resursa.
 14. Izlaganje seminarskih radova.
 15. Izlaganje seminarskih radova.

Ishodi učenja
 1. Definirati dijalog i diskurs.
 2. Identificirati i usporediti vodeće trendove u području računalne obrade diskursa i dijaloga.
 3. Opisati i reproducirati barem jedan pristup izradi računalnog jezičnog resursa za hrvatski jezik na pragmatičkoj razini.
 4. Upotrebljavati, analizirati, vrednovati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku, u elektroničkoj enciklopediji, automatskom računalnom prevođenju, prijevodnim memorijama i u računalnim rječničkim bazama
 5. Razvijati metode korpusne analize i integracije rezultata
 6. Koristiti konkordancije i druge izvore u integraciji s drugim metodama i alatima jezičnog inženjeringa
 7. Planirati, organizirati, provoditi i razvijati kvantitativna istraživanja obrade znanja i prirodnoga jezika
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, sustav učenja na daljinu.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na nastavi i seminarski rad (izlaganje).

Obavezna literatura
 1. Daniel Jurafsky & James H. Martin. Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing. Computational Linguistics, and Speech Recognition. Prentice Hall, 2000. (poglavlja 1, 18-20.)
 2. Michael F. McTear. Spoken Dialogue Technology: Enabling the Conversational User Interface. Submitted to ACM Computing Surveys, 2001, pp 90-169.
Dopunska literatura
 1. Mark T. Maybury and Wolfgang Wahlster. Readings in Intelligent User Interfaces. Morgan Kaufmann Publishers, 1998.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij