Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
(rodiljni dopust)
Soba
C204
Telefon
01 6120 168
E-mail
ablazevi@ffzg.hr

Ana Blažević Simić rođena je 1983. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu, kao i opću gimnaziju, završila je u Vinkovcima. 2008. godine diplomirala je pedagogiju i njemački jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine izabrana je za znanstvenu novakinju na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao suradnica na projektu „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima“ voditelja prof. dr. sc. Nevena Hrvatića. Od 2009. godine polaznica je doktorskoga studija pedagogije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. 2012. godine boravila je na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu kao dobitnica stipendije austrijskoga ministarstva znanosti i istraživanja za studente poslijediplomskih studija i mlade znanstvenike. Doktorski rad na temu „Modeli obrazovanja na jezicima manjina“ izradila je pod mentorstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića te isti obranila 2014. godine. Tijekom rada na Odsjeku bila je suradnica na brojnim projektima: 2011./2012. godine na bilateralnome projektu „Interkulturalni pristup obrazovanju na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija“, 2013./2014. na bilateralnome projektu „Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora“, 2015. na projektu „Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti“ te 2016. u projektu „Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti“ (projekti Sveučilišta u Zagrebu). Od siječnja 2017. suradnica je u projektu „Tipovi školske kulture i učenje aktivnog građanstva: kritičko-interdisciplinarni pristup“ (projekt Hrvatske zaklade za znanost) te od lipnja ove godine i na projektu „Interkulturalni kurikulum i europske vrijednosti“ (projekt Sveučilišta u Zagrebu). U okviru međunarodnoga znanstveno-istraživačkoga projekta „Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija“ 2011. studijski je boravila na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Novome Sadu. Također, 2013. je u okviru bilateralnoga projekta „Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora“ studijski boravila na Univerzitetu Crne Gore gdje je sudjelovala na projektu TRAIN (King Baudouin Foundation). Osim u projektnim aktivnostima, od početka rada na Odsjeku izvodi nastavu na kolegijima „Osnove pedagogije“, „Domski odgoj“, "Pedagogija slobodnog vremena", „Osnove specijalne pedagogije“ i „Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama“. Osobito područje interesa predstavlja joj područje sistematske pedagogije, interkulturnoga i inkluzivnoga obrazovanja u kojemu se usavršava i objavljuje stručne i znanstvene radove. Aktivno je sudjelovala na brojnim znanstvenim konferencijama, kongresima, okruglim stolovima, radionicama i školama u zemlji i inozemstvu.

Trenutni znanstveno-istraživački interesi Ane Blažević Simić odnose se na područje sistematske pedagogije, interkulturnoga i inkluzivnoga obrazovanja.