Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
petak: 11.00-12.00
Soba
B-020
Telefon
4092-062
E-mail
mdomines@ffzg.hr

Martina Domines Veliki diplomirala je engleski i francuski jezik i književnost (2000.). Na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlena je od 2004. godine. Doktorirala je 2011. godine, a naziv doktorata bio je 'Konstruiranje romantičarskog subjekta: William Wordsworth i Jean-Jacques Rousseau'. 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2022. u zvanje izvanrednog profesora. Drži kolegije na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Bavi se književnošću britanskog romantizma i modernizma s naglaskom na ideologiju estetike, teoriju traume, književne prikaze klasne pripadnosti te feminističke pristupe književnosti. Usavršavala se na nizu inozemnih sveučilišta (Bergen, Newcastle, Agder, Malta, Lund).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2023 Transatlantska književnost i mobilnost u dugome 19. stoljeću Suradnik
2021 - 2022 Transatlantska književnost i psihopolitika u dugome 19. stoljeću
2020 - 2021 Transatlantska književnost i bio-krize u dugome 19. stoljeću
2019 - 2020 Transatlantska književnost i transformacija svijeta u dugome 19. stoljeću Suradnik
2018 - 2019 Britanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću
2014 - 2018 Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska Suradnik

Ključni istraživački interes
 • britanski romantizam
 • britanski modernizam
 • suvremena anglofona ženska književnost
 • britanska radnička književnost
 • književna teorija
 • teorija traume
 • noviji studiji siromaštva
 • teorija socijalne reprodukcije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Society for Literature, Science and the Arts (SLSAeu) (redovna članica)
 • German Society for English Romanticism (GER) (redovna članica)
 • Hrvatsko društvo za američke studije (HuAmS) (redovna članica)
 • Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS) (tajnica (2008.-2013.); predsjednica (2013.-2018.); 2019.-redovna članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2017. A Cultural History of Capitalism: Britain, America, Croatia, English Department, University of Zagreb (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Words and Images, Croatian Association for the Study of English, English Departments (Split & Zagreb) (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. Migrations, Croatian Association for the Study of English, English Departments (Universities of Zadar & Zagreb) (međunarodni, znanstveni)
 • 2014. English Studies as Archives and Prospects, English Department, University of Zagreb (međunarodni, znanstveni)
 • 2014. Autobiography in Context, University of Rijeka (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • The European Journal of English Studies, Routledge, Taylor and Francis Group ,Oxfordshire, United Kingdom (Član savjetodavnog odbora)
 • The European Journal of English Studies, Routledge, Taylor and Francis Group ,Oxfordshire, United Kingdom (Član savjetodavnog odbora)
 • The European Journal of English Studies, Routledge, Taylor and Francis Group ,Oxfordshire, United Kingdom (Član savjetodavnog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Martina Domines Veliki objavila je radove iz područja književnosti engleskog romantizma u nizu domaćih i inozemnih časopisa (Književna smotra, SRAZ, Umjetnost riječi, Romantik, CounterText). Objavila je monografiju 'William Wordsworth i romantičko sjećanje' (FF Press, 2021.) te dvije uredničke knjige u koautorstvu: English Studies from Archives to Prospects (sa Stipom Grgasom i Tihanom Klepač; Cambridge Scholars Publishing, 2016) i Romanticism and the Cultures of Infancy (sa Cianom Duffyjem, Palgrave, 2020.) Sudjelovala je na nizu domaćih i inozemnih skupova. Bila je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost 'Kulturalna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska' voditeljice prof.dr.sc. Tatjane Jukić (2014.-2018.). Unutar dva mandata (2013.-2019.) bila je predsjednicom Hrvatskog društva za anglističke studije u sklopu kojeg je bila suorganizatorica dva međunarodna skupa ('Migrations', Sveučilište u Zadru, 2016. i 'Words and Images', Sveučilište u Splitu, 2017.)