Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Srijedom od 9.30 do 10.30.
Soba
B-125
Telefon
612 00 88
E-mail
ivana.drenjancevic@ffzg.hr

Ivana Drenjančević (Zagreb,1982) diplomirala je hrvatski jezik i književnost i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine. Od iste radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Doktorirala je 2012. godine s temom Vizualnost u pjesništvu Tina Ujevića.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2020 Ekonomski temelji hrvatske književnosti Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Matica hrvatska

Opis znanstvene djelatnosti
Akrap, Ivana. 2006. „Dalibor Cvitan i pojam autora“. U Znanstveno djelo prof. dr. sc. Milivoja Solara. Hrvatska književnost 20. stoljeća, različite ideje i funkcije književnosti. Zbornik radova sa IV. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, 26. XI.-27.XI. 2004.), ur. Branimir Bošnjak, Cvjetko Milanja i Višnja Bošnjak, 181–198. Zagreb: Altagama.
Akrap, Ivana. 2008. „Ivaniševićev Ungaretti“. U Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova X. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, 271–293. Split: Književni krug Split.
Akrap, Ivana. 2010. „Proizvodnja prostora i mjesta u pjesmama Viktora Vide; Moguće i nemoguće imaginarne kartografije“. U Riječki filološki dani 8; Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, ur. Lada Badurina i Danijela Bačić-Karković, 181–193. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.
Drenjančević, Ivana. 2010. „Nasrt lirike – poetičke raznolikosti na hrvatskoj pjesničkoj sceni 1938. godine“. U Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, 227–240. Split – Zagreb: Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Drenjančević, Ivana. 2010. „Prostorne prakse u pjesmama Gustava Krkleca“. U Dani hvarskoga kazališta XXXVI: Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu, ur. Nikola Batušić, Rafo Bogišić, Pavao Pavličić i Milan Moguš, 244–261. Zagreb – Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug Split.
Drenjančević, Ivana. 2010. „Vizualnost Kolajne Tina Ujevića“. U Muzama iza leđa: Čitanja hrvatske lirike , ur. Tvrtko Vuković, 31–50. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola.
Drenjančević, Ivana. 2011. „Pogled u drami Glorija Ranka Marinkovića“. U Poetika Ranka Marinkovića – Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Komiži, ur. Jakša Fiamengo, 161–172. Komiža: Grad Komiža.
Drenjančević, Ivana. 2012. „Što se vidi u Crnoj kutiji?“, Forum, 60 (1-3), [235] ‒247.
Drenjančević, Ivana. 2014. „Spomenički paragraf Tina Ujevića ‒ odmazda izvornika dvojničkomu prikazu“, Croatica, 38 (58), 163‒171.
Drenjančević, Ivana. 2014. „Nemogući zahtjev: očuvati leš teksta. Čitanje pjesme Čuvajte moj poštovani leš Tina Ujevića“, Umjetnost riječi, 58 (1), 1‒17.
Drenjančević, Ivana. 2016. „Nema ni rastanka ni bolna povratka – Putovanje u odabranim pjesmama Viktora Vide, Antuna Bonifačića i Antuna Nizetea“, Forum, 55 (10‒12), 1222‒1236.
Drenjančević, Ivana. 2016. „Neki aspekti vizualnosti Gundulićeva Osmana“, HUM, 11 (16), 165‒185.
Drenjančević, Ivana. 2017. „Sve su ovo prazni jauci iz knjiga: metatekstualni aspekti Suze virtuoza i Fragmenta Tina Ujevića“, Folia linguistica et litteraria, 6 (16), 73‒88.
Drenjančević, Ivana. 2017. „Ne vije duh iz puti – odnos lirskoga iskazivača i njegovih prikaza u pjesmi Ogledam se u jezeru Tina Ujevića“, Fluminensia, 29 (1), 67‒80.
STRUČNI RADOVI
Drenjančević, Ivana. 2012. „Novosti iz književne kroatistike“. U Povijest hrvatskoga jezika; Književnost i kultura devedesetih; Zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole, [215]‒231. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola.
ENCIKLOPEDIJSKI ČLANCI
Akrap, Ivana. 2010–2012. Kodrnja, Jasenka; Ljetnih večeri; Mirotvorci; Milas, Luka; Marčetić, Sanja; Mićanović, Miroslav; Miloš, Damir; Orgija za Madonu; Perković, Luka; Podrug, Toma; Samardžija, Marko; Šašava luna; Teleći odresci; U noći; Zemlja pod nogama; Zlatni mladić. U Hrvatska književna enciklopedija, gl. ur. Velimir Visković. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“.
LEKSIKONSKI ČLANCI
Drenjančević, Ivana. 2015. 19. svibnja 1907; U travi; Zvono. U Leksikon Antuna Gustava Matoša, ur. Igor Hofman i Tomislav Šakić. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“.
PRIKAZI
Drenjančević, Ivana. 2013. „Cesarićeva lirika kao političko sredstvo“, Vijenac, 21 (501), 15.
Drenjančević, Ivana. 2017. „Poletno i disciplinirano“, Vijenac, 25 (599), 12‒13.
Drenjančević, Ivana. 2017. „Kroatistički niz“, Vijenac, 25 (605), 12‒13.
STRUČNI PRIJEVOD
Fish, Stanley. 2010. „Postoji li tekst u ovome kolegiju?“, Quorum, 26 (3–4), 238–258.