Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru putem e-maila
Soba
C-315
Telefon
016002346
E-mail
inerceg@ffzg.hr

Inja Erceg rođena je u Zagrebu gdje je završila opću gimnaziju. Diplomski studij psihologije završila je 2007. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu obranivši diplomski rad pod nazivom Povezanost ispitne anksioznosti s perfekcionizmom pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Anite Lauri Korajlija. Za vrijeme studija bila je dobitnica stipendije Sveučilišta u Zagrebu najboljim studentima i stipendije Ministarstva znanosti i tehnologije.
Po završetku studija stažirala je na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb u trajanju od godine dana gdje je obavljala poslove psihodijagnostike, radila s onkološkim pacijentima te sudjelovala u istraživanjima iz područja psihoonkologije. Stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori položila je 2008. godine. Od svibnja 2008. do lipnja 2009. godine bila je zaposlena u Centru Sirius d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge gdje je obavljala poslove profesionalne selekcije i procjene potencijala zaposlenika te u Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja Sirius kao stručni suradnik gdje se bavila projektima prevencije ovisnosti i poticanja zdravog odrastanja među mladima kao i savjetovanjem djece i mladih. Od lipnja 2009. godine radi kao asistentica, a potom kao viša asistentica na Katedri za razvojnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Doktorski studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Čimbenici nezadovoljstva tijelom u adolescenciji u svibnju 2015. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordane Kuterovac Jagodić. Glavno područje njenog znanstvenog interesa su čimbenici razvoja i održavanja nezadovoljstva tijelom u adolescenciji, poput dobi i vremena pubertalnog sazrijevanja te roditeljskog, vršnjačkog i medijskog utjecaja, kao i spolne i dobne razlike u primjeni različitih strategija za promjenu tjelesnog izgleda. Također iskazuje interes za područje obrazovanja te za ulogu elektroničkih medija i društvenih mreža u različitim aspektima razvoja. U prijašnjim se istraživanjima bavila ispitnom anksioznošću, pozitivnim i negativnim perfekcionizmom te područjima kronične boli i psihoonkologije.
Završila je niz edukacija, kao i drugi stupanj iz kognitivno-bihevioralne terapije. Od 2009. godine suradnica je u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kojem djeluje kao individualna savjetovateljica. Autorica i koautorica je 10 objavljenih znanstvenih radova i četiri stručna rada te je sudjelovala s 29 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Također djeluje kao recenzentica u nekoliko domaćih i stranih znanstvenih i stručnih časopisa iz područja društvenih znanosti te kao prevoditeljica stručne literature.
Sudjelovala je u organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih psihologijskih konferencija te PsihoFesta – festivala popularizacije psihologije. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2020 Medijska reprezentacija djece: analiza znanstvene produkcije i analiza medijskog teksta Suradnik
2019 - 2019 Internet i zdravlje – interdisciplinarni pristup Suradnik
2018 - 2018 Razvoj i validacija instrumenata za ispitivanje roditeljskih i nastavničkih stavova, uvjerenja, navika i ponašanja pri posredovanju korištenja suvremenih medija kod djece i adolescenata Suradnik
2017 - 2017 Mediji i nezadovoljstvo tijelom kod adolescentica i adolescenata Suradnik
2016 - 2016 Čimbenici nezadovoljstva tijelom kod djevojaka i mladića u razdoblju adolescencije Suradnik
2015 - 2019 Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS) Suradnik

Ključni istraživački interes
  • slika tijela
  • nezadovoljstvo tijelom
  • adolescencija
  • perfekcionizam
  • utjecaj medija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska psihološka komora (redovni član)
  • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (redovni član)
  • Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) (redovni član)
  • Upravni odbor, Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja Sirius
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2017. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Glavno područje njenog trenutnog znanstvenog interesa su biološki i sociokulturalni čimbenici razvoja i održavanja nezadovoljstva tijelom u adolescenciji kod djevojaka i mladića, poput dobi i vremena pubertalnog sazrijevanja te roditeljskog i vršnjačkog utjecaja, kao i spolne i dobne razlike u primjeni različitih strategija za promjenu tjelesnog izgleda. U prijašnjim se istraživanjima bavila ispitnom anksioznošću, pozitivnim i negativnim perfekcionizmom te područjima kronične boli i psihoonkologije.