Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij