Naziv
Izabrane teme iz teorije umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
170238
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj kolegija: Na predmetu studenti zajednički čitaju i analiziraju odabrane tekstove iz teorije umjetnosti, medija i kulture. Obrađuju se neke od ključnih tema za razumijevanje i kontekstualizaciju moderne i suvremene umjetnosti, od kritike kanona i institucionalne kritike, preko feminističkog pitanja "muškog pogleda" i koncepta "društva spektakla", do pojma hiperstvarnosti, biopolitike i društveno-kulturne uloge digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije.

Svaki student obavezan je izvršiti jedan samostalni zadatak (u vidu eseja, seminarskog rada, kustoskog prijedloga, likovne kritike itd.) koji će koristiti najmanje jedan od teorijskih okvira koji su predhodno analizirali.

Cilj kolegija: Osposobiti studente/ice za samostalnu analizu teorijskih tekstova i primjenu teorijskih okvira pri analizi vizualnog materijala.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: pregled sadržaja kolegija i studentske obaveze; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky: Zagreb, 2005.
 2. O KANONU Griselda Pollock, “Firing the Canon”, u: Differencing the Canon: Feminism and the Writing of Art's Histories, Routledge: 1999.
 3. REPRODUKCIJA Walter Benjamin, “Umjetničko djelo u doba tehničke reprodukcije”, 1935.
 4. RETORIKA SLIKE Roland Barthes, “Rhetoric of the lmage”, 1964.
 5. CAMP I PITANJE INTERPRETACIJE Susan Sontag, “Notes on Camp”, 1964. Susan Sontag, “Against Interpretation”, 1966.
 6. POGLED Laura Mulvey, “Visual pleasure and narrative cinema”, u: Screen, Volume 16, Issue 3, 1 October 1975.
 7. SVIJET UMJETNOSTI Arthur C. Danto, “The Artworld”, u: The Journal of Philosophy, Vol. 61, No. 19 (Oct. 15, 1964)
 8. KRITIKA INSTITUCIJE Tony Bennett, “The Exhibitionary Complex”, u: new formations NUMBER 4 SPRING, 1988.
 9. DRUŠTVO SPEKTAKLA Guy Debord, The Society of the Spectacle (izabrana poglavlja, od 1-31 stranice), 1967.
 10. HIPERSTVARNOST Jean Baudrillard, “Precession of the Simulacra”, u: Simulacra and simulation, 1981.
 11. DIGITALNA SFERA Hito Steyerl, “U obranu loše slike”, 2009
 12. UMJETNOST I BIOPOLITIKA Leonida Kovač, “Fotografija u biopolitičkom kontekstu”, u: Život umjetnosti, IPU: Zagreb, 2011.
 13. PRODUKCIJA ŽIVOTA Marta de Menezes, “In Vivo, In Vitro”, u: Signs of Life: Bio Art and Beyond, Eduardo Kac (ur.)
 14. UMJETNA INTELIGENCIJA Jon McCormack (et. al.), “Ten Questions Concerning Generative Computer Art”, u: Leonardo, Vol. 47, No. 2 (2014)
 15. ANTROPOCEN I KLIMATSKA KRIZA Gabriella Giannachi, “Representing, Performing and Mitigating Climate Crisis in Contemporary Art Practice”, u: Leonardo , 2012, Vol. 45, No. 2 (2012)

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Ispit: samostalni pismeni zadatak

Obavezna literatura
 1. Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky: Zagreb, 2005.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 10. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 11. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 12. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 17. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar