Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorak 12:15--13:15
Soba
B017
Telefon
014090059
E-mail
bknezevi@ffzg.hr

Dr.sc. Borislav Knežević, red. prof., rođen je u Zagrebu 1961. godine. Godine 1979. upisao je anglistiku i filozofiju kao A predmete na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je u lipnju 1984. godine. Iste godine upisao je poslijediplomski studij književnosti te je magistrirao 1988. godine. 1988. godine zaposlen je na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni asistent. Početkom 1991. proveo je tri mjeseca na stipendiji Britanskog savjeta kao istraživač na Sveučilištvu u Oxfordu. Godine 1991. dobiva jednogodišnju poslijediplomsku Fulbrightovu stipendiju, koju provodi na Sveučilištu Duke u Sjedinjenim Američkim Državama. Sljedeće godine primljen je u doktorski program iz engleske književnosti na istom sveučilištu. U ožujku 1998. godine doktorirao je na Sveučilištu Duke. U akademskim godinama 1998/99. te 1999/2000. radi kao gostujući nastavnik na Sveučilištu Wake Forest u Sjedinjenim Državama. Od jeseni 2000. godine radi na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje docenta izabran je 2000. godine. Akademsku godinu 2003/04. provodi na Sveučilištu Wake Forest kao gostujući nastavnik. U zvanje izvanrednog profesora na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu izabran je 2006. godine, a u zvanje redovitog profesora 2012. godine. U zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2018. godine.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2023 Transatlantska književnost i mobilnost u dugome 19. stoljeću Suradnik
2021 - 2022 Transatlantska književnost i psihopolitika u dugome 19. stoljeću
2020 - 2021 Transatlantska književnost i bio-krize u dugome 19. stoljeću Suradnik
2019 - 2020 Transatlantska književnost i transformacija svijeta u dugome 19. stoljeću Suradnik
2018 - 2019 Britanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću Suradnik
2014 - 2018 Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska Suradnik

Ključni istraživački interes
  • viktorijanska književnost
  • povijest i teorija engleskog romana
  • moderni roman
  • prikazivanje ekonomske sfere u književnosti
  • kulturne studije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS) (redovni član)
  • Hrvatsko udruženje za američke studije (HUAmS) (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Knežević je objavio dvije znanstvene knjige, Figures of Finance Capitalism. Writing, Class, and Capital in the Age of Dickens (New York: Routledge, 2003), te Reading Joyce after the Postcolonial Turn (FF press, Zagreb 2012), te niz znanstvenih radova. Održao je izlaganja na nizu međunarodnih znanstvenih skupova. Drži nastavu na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Bio je suradnik na istraživačkom projektu kojega je financirala HRZZ, „Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska“ (2014. do 2018. godine; voditeljica: prof. Tatjana Jukić Gregurić).