Naziv
Povijest i teorija engleskog romana
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
250751
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovaj seminar zamišljen je kao uvod u povijest i teoriju romana na engleskom jeziku. Štivo uključuje tekstove iz razdoblja pojave romana kao žanra početkom 18. stoljeća pa sve do postmodernog razdoblja u drugoj polovici 20. stoljeća. Bavit ćemo se pitanjima povijesnog konteksta u kojem se roman javlja i mijenja, pitanjima periodizacije, te naratološkim i žanrovskim pitanjima. Uz seminarsku diskusiju, od studenata se očekuje i pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova. Kolegij zahtijeva viši stupanj studentskog angažmana u istraživačkom dijelu rada u seminaru, odnosno u prikupljanju sekundarne literature i radu s njom. Među ostalim, od studenata se posebno očekuje da kroz zajednički rad u seminaru i individualni rad na kritičkoj bibliografiji i pisanju seminarskog rada razvijaju sposobnost stvaranja slike o strukturi književno-kritičke diskusije o temi ovog seminara, te da usavrše vještinu pismene analize književnih tekstova, posebno s obzirom na uporabu sekundarnih izvora.
Sadržaj
 1. Uvod. Počeci romana kao žanra. Definicija romana. Ian Watt.
 2. Robinson Crusoe. McKeon.
 3. Mansfield Park. Stone. Morretti.
 4. Mansfield Park. Armstrong.
 5. Lukacs.
 6. To the Lighthouse.
 7. Prvi kolokvij.
 8. To the Lighthouse.
 9. The Crying of Lot 49.
 10. The Crying of Lot 49. Bakhtin. Jameson.
 11. Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. Song of Solomon.
 13. Song of Solomon.
 14. Song of Solomon.
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (povezati spoznaje o književnosti i društvima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja sa srodnim književnim i društvenim pojavama drugih kultura)
 2. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima Velike Britanije i kulturama engleskog govornog područja
 3. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama
Metode podučavanja
Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada. Već u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao klasično predavanje, studenti će sudjelovati u vlastitoj edukaciji kroz obrađivanje prethodno zadanog materijala, odnosno pripremu za rad u učionici, ali isto tako i kroz poticanje dijaloga o zadanim temama u učionici. Studenti će učiti i kroz pisanje eseja na zadanu temu.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na kontinuiranoj evaluaciji tijekom semestra, te uključuje jedan esej u drugom dijelu semestra (5-6 kartica teksta), i dva kolokvija (jedan sredinom semestra, a drugi pred kraj semestra).

Obavezna literatura
 1. Daniel Defoe, Robinson Crusoe
 2. Jane Austen, Mansfield Park
 3. Virginia Woolf, To the Lighthouse
 4. Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49
 5. Toni Morrison, Song of Solomon
 6. Mikhail Bakhtin, iz The Dialogic Imagination
 7. Michael McKeon, iz The Origins of the Novel
 8. Georg Lukacs, iz Theory of the Novel
 9. Franco Moretti, iz Atlas of the European Novel
 10. Nancy Armstrong, iz Desire and Domestic Fiction
 11. Lawrence Stone, iz The Family, Sex and Marriage
 12. Ian Watt, iz The Rise of the Novel
 13. E.M. Forster, iz Aspects of the Novel
 14. Seymour Chatman, iz Story and Discourse
 15. Fredric Jameson, iz Postmodernism
 16. Virginia Woolf, “Modern Fiction”
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij