Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. 1. samostalno primijeniti osnovne tehnike i metode koje se koriste u procesu istraživanja engleskog kao inog jezika
  2. 2. osmisliti temu diplomskoga rada s obzirom na relevantna pitanja i strujanja u području ovladavanja i području poučavanja inoga jezika
  3. 3. kritički prosuđivati o relevantnosti rezultata suvremenih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
  4. 4. primijeniti etička načela i norme u procesu instraživanja inoga jezika
  5. 5. osmisliti strukturu vlastitog pisanog teksta u skladu s načelima pisanja znanstvenoga rada
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij